Obsah

Prvým Turzovčanom je Jasmine Hrtúsová, narodila sa 7.1.2019

Zdroj: Spravodajca mesta