Obsah

29. septebmer 2019 - Svetový deň srdca

Typ: ostatné
29. septembra si každoročne pripomíname Svetový deň srdca. Cieľom tohto dňa je zvýšenie povedomia o srdcovo – cievnych ochoreniach. V súčasnosti sa srdcovo – cievne ochorenia zaraďujú na prvé priečky v úmrtnosti, preto heslom tohto dňa je „Poznáte svoje riziko?“

Jedným z hlavných rizikových faktorov rozvoja srdcovo – cievnych ochorení je vysoký krvný tlak (hypertenzia).  Napriek tomu, že vysoký krvný tlak predstavuje vážne ochorenie, len málo ľudí pozná svoju hodnotu. Vysoký krvný tlak sa tiež označuje ako „tichý zabijak“ vzhľadom k tomu, že väčšina ľudí nepociťuje príznaky. Často ochorenie prebieha aj niekoľko rokov bezpríznakovo a toto ochorenie sa zistí pri náhodnom vyšetrení. Preto by sme si mali pravidelne kontrolovať jeho hodnoty. Optimálna hodnota krvného tlaku by mala byť 120/80 mmHg. Za hypertenziu sa považuje hodnota nad 140/90 mmhg. Väčšina ľudí trpí tzv. esenciálnou, čiže primárnou hypertenziou, ktorá vzniká bez jasnej príčiny.  Menšia skupina ľudí má sekundárnu hypertenziu, ktorej príčina je známa (ochorenia obličiek, nadobličiek, užívanie liekov na utíšenie  bolesti, užívanie antidepresív a pod.).

Medzi rizikové faktory rozvoja hypertenzie a tiež aj ďalších  srdcovo – cievnych ochorení patria ovplyvniteľné rizikové faktory, ako sú nadváha a obezita, nadmerný príjem soli, nadmerný príjem alkoholu, stres, nedostatok fyzickej aktivity. Okrem ovplyvniteľných rizikových faktorov na rozvoj hypertenzie a iných srdcovo - cievnych ochorení pôsobia aj neovplyvniteľné rizikové faktory – vek, pohlavie, genetická predispozícia a tiež aj povahové vlastnosti človeka.

Ďalším významným rizikovým faktorom rozvoja srdcovo – cievnych ochorení je fajčenie. Fajčenie ovplyvňuje činnosť srdca a cievneho systému tým, že nikotín zvyšuje tlak krvi, zrýchľuje činnosť srdca, spôsobuje zúženie tepien v dolných a horných končatinách.  Fajčenie sa považuje za významný rizikový faktor vysokého tlaku krvi, aterosklerózy, a tým tiež srdcového infarktu a mozgovo – cievnej príhody. Fajčenie znižuje množstvo kyslíka v krvi a tým napomáha rozvoju angíny pectoris, ktorá spôsobuje bolesti na hrudníku.

Takže - „Poznáte svoje riziko?“ Rizikové faktory srdcovo – cievnych ochorení  si tiež môžete nechať zistiť v  Regionálnom úrade verejného zdravotníctva, kde v Základnej poradni zdravia Vám odborný zamestnanci nalačno z kvapky krvi stanovia hodnoty celkového cholesterolu, krvného cukru, tuku v krvi, hladinu tzv. dobrého a zlého cholesterolu a tiež hodnotu krvného tlaku. V prípade záujmu Vám môžu zistiť percentuálnu hodnotu telesného tuku a svalovej hmoty. Fajčiarom zmerajú hodnotu oxidu uhoľnatého vo vydychovanom dychu pomocou prístroja Smokerlyzér.

Ambulancia Poradne zdravia sa nachádza na 2. poschodí Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci (zeleno – modrá budova na parkovisku pri NsP v Čadci) a ponúka uvedené služby každý utorok a štvrtok v čase od 7,00 do 10,00. Na vyšetrenie v Poradni zdravia sa dá vopred telefonicky objednať na tel.č. 041/4302617.

 

Zdroj: Zdravý životný štýl – Cesta k prevencii ochorení srdca a ciev

            ÚVZ SR

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
 


Vytvorené: 23. 9. 2019
Posledná aktualizácia: 23. 9. 2019 14:17
Autor: