Obsah

Oznam

Typ: ostatné
Vážení občania,
na základe nového Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi mesto Turzovka prechádza od 1. januára 2021 na nový model zberu komunálneho odpadu.
Odpad od všetkých domácností bude vážený a zaznamenaný elektronicky. Každé odberné miesto –domácnosť bude mať pridelený jedinečný čip slúžiaci na identifikáciu zbernej nádoby.

Vzhľadom na časovú náročnosť vloženia, identifikácie a registrácie čipu do systému sa čipovanie zberných nádob bude vykonávať postupne po jednotlivých mestských častiach v priebehu najbližších týždňov.

Žiadame preto občanov rodinných domov a podnikateľov mestskej časti Stred, aby počas nasledujúceho týždňa  t. j od pondelka 23.novembra nechali zberné nádoby na verejne dostupnom mieste. Čipy budú postupne  počas pracovných hodín inštalovať zamestnanci  mestského úradu.

O harmonograme čipovania zberných nádob v ďalších mestských častiach Vás budeme informovať prostredníctvom mestského rozhlasu, facebooku a TVT.

Veríme, že nový model zberu odpadu prispeje k zefektívneniu zvozu  a k celkovému zníženiu tvorby komunálneho odpadu. 

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.


Čipovanie zberných nádob


Vytvorené: 20. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 20. 11. 2020 12:55
Autor: