Obsah

OZNAM

Typ: ostatné
Samospráva mesta Turzovka oznamuje vlastníkom obývaných rodinných domov, ktorým bol určený a doposiaľ nebol odovzdaný do užívania kompostér JRK 1050 l Premium, v rámci realizácie projektu: "Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov", aby sa oň prihlásili v Klientskom centre Mestského úradu, v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 15:00 hod. a to do 15.03.2019.

Pre odovzdanie kompostéra je potrebné podpísať Preberací protokol, na základe ktorého bude užívateľovi kompostér odovzdaný na Mestskom podniku služieb. Pre bližšie informácie, volajte : 041/4209 362.


Vytvorené: 4. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 4. 3. 2019 08:34
Autor: