Obsah

OZNAM- Jarný zber objemného odpadu sa tohto roku neuskutoční

Typ: ostatné
Mesto Turzovka oznamuje občanom, že v tomto roku nebude vykonávaný jarný zber objemného odpadu z dôvodu zamedzenie možného šírenia koronavírusu COVID-19.
Občan bude mať možnosť osobne odovzdať objemný odpad na zbernom dvore v Predmieri a to v dňoch :
• PONDELOK 7.00h - 15.00h
• UTOROK 7.00h - 15.00h
• STREDA 9.00h - 17.00h
• ŠTVRTOK 7.00h - 15.00h
• PIATOK 7.00h - 15.00h
• SOBOTA 8.00h - 11.00h
Ak občan bude mať záujem o odvoz odpadu od rodinného, či bytového domu bude to možné za poplatok, v ktorom bude zahrnutá doprava a manipulačný poplatok.
Záujem o túto službu treba nahlásiť do 20.4.2020 na Mestský podnik služieb Turzovka, č. t. 0908 190 770, e-mailom mps.turzovka@gmail.com, alebo martina.pavlikova@turzovka.sk. Nadiktovať treba: meno a priezvisko, adresu, tel, číslo a súpis odpadu, ktorý chce občan odovzdať.
Mestský podnik služieb po spracovaní údajov vypracuje harmonogram, oznámi občanovi termín odvozu odpadu a pristaví kontajner.
Drobný stavebný odpad je možné odovzdať výhradne na zberný dvor za poplatok 0,052 €/kg.
MESTO TURZOVKA PRÍSNE ZAKAZUJE VYKLADAŤ ODPAD KU ZBERNÝM NÁDOBÁM NA ODPAD.
Objemný odpad , resp. nadrozmerný odpad:
• patria sem: hlavne nábytok, staré okná bez sklenenej výplne, dvere, nádoby, matrace, sanitárna technika, kovový šrot ( radiátory, zárubne) a pod.

• nepatria sem: pneumatiky, elektroodpad, stavebný odpad, azbest, autobatérieVytvorené: 6. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 6. 4. 2020 12:17
Autor: