Obsah

Správy

Pozvánka na 8. plánované rokovanie MsZ

P o z v á n k a
V zmysle § 13, ods. 4, písm. a), zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m ôsme plánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke, na deň 26. septembra 2018 (streda) o 9.00 hod., ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti  Mestského úradu v Turzovke celý text

ostatné | 18. 9. 2018 | Autor:

Výluka vlakov na trati Čadca - Makov

V dňoch 17. – 23. septembra 2018 bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťovom úseku: Čadca – Makov. celý text

ostatné | 14. 9. 2018 | Autor:

Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny

v termínoch 12., 18., 20., 25. a 27. septembra celý text

ostatné | 22. 8. 2018 | Autor:
Benefičný koncert

Benefičný koncert OD Lady Carneval k Draculovi

20. októbra 2018 v Žiline celý text

ostatné | 21. 8. 2018 | Autor:

Povolenie uzávierky miestnej komunikácie ul. Nádražná

Od 30.7.2018 do ukončenia výstavby I. etapy celý text

ostatné | 6. 8. 2018 | Autor: