Obsah

Svetový deň zdravia

Typ: ostatné
7. apríl 2021

7. apríl 2021

Svetový deň zdravia

 

7. apríla si pripomíname Svetový deň zdravia, ktorý sa každoročne venuje rôznym témam, ktoré súvisia s posilňovaním zdravia. Témou Svetového dňa zdravia v roku 2021 je „Budovanie spravodlivejšieho a zdravšieho sveta pre všetkých“. Aktivity sú zamerané na dve výrazne zasiahnuté skupiny populácie, a to deti a seniorov.

Staroba nie je choroba, preto by sme mali myslieť na to, že nikdy nie je neskoro začať zdravšie žiť. Zdravý životný štýl je jednou z ciest, ako prežiť dlhší a kvalitnejší život. K základným odporúčaniam pre udržanie si zdravého životného štýlu u seniorov patrí:

 

Podporujte svoje duševné zdravie!

Vzdelávajte sa!

Buďte fyzicky aktívni!

Dodržiavajte zásady správnej výživy!

Ak fajčíte, obmedzte fajčenie, pitie alkoholických nápojov!

Pestujte koníčky!

Zapájajte sa do života komunity!

Stretávajte sa s príjemnými a optimistickými ľuďmi!

Chodievajte na preventívne prehliadky!

Dbajte o svoje zdravie!

 

Vzhľadom k tomu, že pre epidemiologickú situáciu nie je možné realizovať prezenčné aktivity, bola pripravená súťaž v rámci spolupráce so základnými školami pre deti 1.stupňa s názvom „Nakresli zdravie“. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je zdravie definované ako stav úplnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody, a nielen ako stav neprítomnosti choroby a slabosti. Avšak všeobecne je pojem „zdravie“ veľmi abstraktný a ťažko merateľný. Cieľom tejto súťaže je primäť deti v rannom veku zamyslieť sa nad tým, čo pre nich zdravie znamená a svoju predstavu akýmkoľvek spôsobom nakresliť na papier.

 

Cieľová skupina: Žiaci prvého stupňa základných škôl

Termín: do 30.04.2021 - Každá zapojená ZŠ zašle elektronickou formou 2 najzaujímavejšie kresby na príslušný RÚVZ

14.5.2021 – Každý RÚVZ zašle 2 najzaujímavejšie kresby na ÚVZ SR.

 

 Podmienky pre zapojenie sa do súťaže:

- Byť žiakom 1. stupňa ZŠ

- Zdravie nakresliť na biely papier veľkosti A4

- Kresbu naskenovať alebo odfotiť v čo najlepšej kvalite do formátu .jpg/.jpeg

- Pripojiť podpísaný súhlas rodičov s prípadným zverejnením kresby

 

Odmena pre vybrané kresby:

- Každá vybraná kresba bude odmenená balíčkom zaslaným z ÚVZ SR na príslušnú ZŠ

- A zároveň každá vybraná kresba bude publikovaná na webovej stránke ÚVZ SR, na Facebook profile ÚVZ SR, a v Národnej správe o zdravotnej gramotnosti v SR .

 

 

Zdroje:

ÚVZ SR

Strom zdravia.sk

 

Pripravilo:

Oddelenie zdravotnej výchovy a podpory zdravia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci


Vytvorené: 6. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 6. 4. 2021 11:10
Autor: