Obsah

Výzva na podávanie návrhov na udeľovanie ocenení mesta

Typ: ostatné
Udeľovanie ocenení sa stalo veľmi milou a morálne uznávanou aktivitou mesta. Za uvedené obdobie bolo ocenených už vyše 100 laureátov. Tak ako v uplynulých rokoch i v roku 2018 sa všetky termíny odvíjajú od termínu odovzdávania ocenení.

To sa pravidelne uskutočňuje v rámci Beskydských slávností, zároveň jednotlivé termíny vyplývajú z ustanovení platného VZN o udeľovaní ocenení Mesta Turzovka a pre rok 2018 sú nasledovné:

Február  2018 - vyhlásenie podávania návrhov bežnými oznamovacími prostriedkami
07.02.2018 - informácia o vyhlásení podávania návrhov a oznámenie termínov na zasadnutí Komisie mládeže, vzdelávania, športu a kultúry

28.02.2018 - zasadnutie MsZ - Výzva na predkladanie návrhov na udelenie ocenení Mesta Turzovka na rok 2018        
do 30.04.2018 - podávanie návrhov na jednotlivé ocenenia 
do 31.05.2018 - posúdenie formálnej stránky predložených návrhov v Komisii mládeže, vzdelávania, športu a kultúry a vypracovanie stanoviska pre rokovanie MsZ
do 15.06.2018 - schválenie laureátov na neverejnom zasadnutí poslancov MsZ
27.06.2018 - vyhlásenie laureátov na udelenie ocenení mesta na rok 2018
17.08.2018 - slávnostné zasadnutie MsZ – odovzdanie ocenení mesta pre rok 2018

Návrhy môžu predkladať primátor mesta a prostredníctvom poslancov MsZ iné právnické a fyzické osoby. Na to, aby mohol byť návrh schvaľovaný poslancami na neverejnom  MsZ musí obsahovať všetky formálne náležitosti uvedené vo VZN mesta a musí byť doručený v uvedenom termíne.

Tlačivo na návrh na ocenenie nájdete TU!


Príloha

Vytvorené: 2. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 19. 3. 2018 14:51
Autor: MUDr. Viera Belková, zástupkyňa primátora