Obsah

Zisťovanie Štatistického úradu SR o financiách a spotrebe domácnosti 2021

Typ: ostatné
Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2021.
Zisťovanie na Slovensku je súčasťou európskeho projektu HFCS. Koordinovaný je Európskou centrálnou bankou a zúčastňujú sa na ňom všetky krajiny eurozóny.

Cieľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností eurozóny.

Pre rok 2021 bolo do zisťovania vybraných 473 samospráv, medzi nimi aj mesto Turzovka Do zisťovania bolo náhodným výberom zaradených takmer 3 900 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch júl až október 2021.

Domácností navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa preukazom zamestnanca ŠÚ SR a pozývacím listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR. Domácnosť bude vopred oslovená listom, kde bude uvedený kontakt na opytovateľa, ako aj na príslušného vedúceho pre prípadné overenie.

Všetky informácie, ktoré budú v rámci zisťovania poskytnuté, budú spracované anonymne a využijú sa výhradne na štatistické a vedecké analýzy nekomerčného charakteru. Za ochranu dôverných a osobných údajov zodpovedná ŠÚ SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia. Podrobnejšie informácie získate na stránke ŠÚ SR www.statistics.sk alebo telefonicky: 041/5113 210 – Ing. Alena Babíková.


Zisťovanie Štatistického úradu SR o financiách a spotrebe domácnosti 2021


Príloha

Vytvorené: 13. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 13. 7. 2021 11:02
Autor: