Obsah

Správy

prvá
z 7
posledná

#

Zasadali členovia Združenia miest a obcí Kysúc

Predsedom združenia ZMOK sa stal primátor Turzovky JUDr. Ľubomír Golis celý text

ostatné | 1. 2. 2019 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka

SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI RAKOVINE - 4. FEBRUÁR

Medzinárodná únia proti rakovine (UICC) vyhlásila 4. február za Svetový deň boja proti rakovine. Ide o iniciatívu, v rámci ktorej sa môže zjednotiť celý svet, s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o rakovine a upozorniť na dôležitosť primárnej či sekundárnej prevencie a zdravého životného štýlu. celý text

ostatné | 24. 1. 2019 | Autor: Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
Spolupráca s poľskými partnermi úspešne pokračuje   1

Spolupráca s poľskými partnermi úspešne pokračuje

Výstava fotografií "Premeny času" celý text

ostatné | 23. 1. 2019 | Autor: Mgr. Lenka Kubíková
#

Výdatné sneženie potrápilo samosprávu

Nasadené boli všetky dostupné mechanizmy celý text

ostatné | 23. 1. 2019 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka

Štatistika obyvateľstva k 31. 12. 2018

Počet obyvateľov k 31.12.2017.......................... 7.457
Počet obyvateľov k 31.12.2018.......................... 7.457 celý text

ostatné | 23. 1. 2019 | Autor: Drahoš Bernát, matrikár
#

Novou predsedníčkou správnej rady Združenia TKO Semeteš sa stala Ing. Jana Majtánová

Vo štvrtok 20. decembra 2018 sa konalo zasadnutie správnej rady Združenia TKO Semeteš. Jedným z bodov programu bola aj voľba predsedu správnej rady na obdobie rokov 2019-2022. Stala sa ním poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Turzovke Ing. Jana Majtánová. Pre naše mesto znamená jej zvolenie významný krok k udržaniu transparentnosti združenia v očiach občanov. celý text

ostatné | 9. 1. 2019 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
#

Oporný múr v Predmieri už slúži občanom

Ďalšou významnou a dlho očakávanou stavbou, najmä pre obyvateľov v mestskej časti Predmier bolo stavebné dielo pod názvom: "Odvodnenie a stavebné úpravy miestnej komunikácie v Turzovke – Predmieri". celý text

ostatné | 9. 1. 2019 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
#

Mesto vytvorilo podmienky pre integrovanú dopravu

Autobusová zastávka opäť na pôvodnom mieste celý text

ostatné | 9. 1. 2019 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
#

Projekt CVČ postupuje do ďalšieho kola

CVČ Turzovka s radosťou oznamuje, že projekt v programe “Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco, bol zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne! Postupuje do druhého kola, v ktorom budú o jeho podpore rozhodovať zákazníci. celý text

ostatné | 3. 1. 2019 | Autor: Mgr. Anna Veselková, riaditeľka CVČ Turzovka
#

Z rokovania ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Turzovke na funkčné obdobie 2018 – 2022

Sľub zložili aj dvaja „noví“ poslanci MUDr. Jozef Bajcár a pani Emília Machová celý text

ostatné | 21. 12. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
#

Tvorivé vianočné dielne „Svetielka Vianoc“

Už sa stalo tradíciou, že v našej materskej škole prebiehajú v predvianočnom čase „tvorivé dielne detí s rodičmi“. Tento rok sa stretnutie detí a rodičov z triedy č.10 netradične uskutočnilo v areáli školskej záhrady pod názvom „Svetielka Vianoc“. celý text

ostatné | 20. 12. 2018 | Autor:
#

Poradňa zdravia

Ochorenia srdca a ciev patria dlhodobo na prvé miesto spomedzi všetkých úmrtí. Väčšinou sa začnú rozvíjať už v detstve, hoci sa môžu prejaviť až o niekoľko rokov neskôr a dnes už ohrozujú osoby vo veku 20 – 30 rokov. V spoločnosti, kde polovica ľudí predčasne zomiera na srdcovo-cievne choroby, by mal každý mať na pamäti, že týmto ochoreniam sa dá predchádzať. celý text

ostatné | 10. 12. 2018 | Autor:
#

Turzovské deti pripravili darček pre Svätého Otca Františka

Prezident SR Andrej Kiska navštívi pápeža Františka vo Vatikáne. Medzi darčekmi pre Svätého otca budú aj práce detí z Detského domova sv. Jozefa v Turzovke. celý text

ostatné | 4. 12. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
#

Zaujímavá panelová výstava o histórií na Námestí Juraja Turzu

Mesto Turzovka v spolupráci s Múzeom Karola Točíka v uplynulých dňoch vyhotovilo v rámci realizácie projektu „Dziedzictwo historyczne Kęty i Turzovki“- ,,Historické dedičstvo Kęty a Turzovka“ – INT/EB/BES/1/II/B/0066 panelovú výstavu, ktorá sa nachádza na Námestí Juraja Turzu. celý text

ostatné | 4. 12. 2018 | Autor: Mgr. Lenka Kubíková
#

Deti pripravovali adventné venčeky

Prvou adventnou nedeľou sa pre kresťanov začína obdobie adventu, ktoré trvá štyri týždne. Sú to prípravy na slávenie narodenia Ježiša. Slovo advent pochádza z latinského adventus a znamená príchod. Symbolom tohto obdobia je veniec so štyrmi sviecami. Adventné venčeky pripravovali aj deti v centre voľného času. celý text

ostatné | 4. 12. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
#

Poďakovanie

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som Vám touto cestou veľmi pekne poďakoval za dôveru, ktorú ste mi prejavili vo voľbách. Chcem Vás ubezpečiť, že budem pokračovať v začatej práci v prospech všetkých občanov nášho mesta.

JUDr. Ľubomír Golis
celý text

ostatné | 21. 11. 2018 | Autor:

Staronový primátor zvíťazil o 1233 hlasov pred druhým kandidátom Mgr. Kamilom Kobolkom

JUDr. Ľubomír Golis obhájil primátorské miesto celý text

ostatné | 21. 11. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
#

Pred železničnou stanicou práce finišujú

Práce na stavbe „Dopravné prepojenie ulíc Nádražná s poliklinikou“ pokračujú a chýlia sa do finálneho štádia. celý text

ostatné | 21. 11. 2018 | Autor: Ing. Ján Červeník
#

Práce na opornom múre pokračujú

Práce na opornom múre v Predmieri u Papučika pokračujú. V týchto dňoch je zrealizovaná konštrukcia oporného múru z gabiónovej konštrukcie: Dokončujú sa práce na novovybudovanom odvodnení existujúcej prístupovej komunikácie. celý text

ostatné | 21. 11. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka

Rozhovor s primátorom mesta Turzovka JUDr. Ľubomírom Golisom

Mestu sa podarilo získať vo volebnom období 2014 - 2018 mimorozpočtové finančné zdroje vo výške 4 milióny eur celý text

ostatné | 16. 11. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka

Rozhovor s primátorom mesta Turzovka JUDr. Ľubomírom Golisom

Mesto získalo v roku 2017 z mimorozpočtových zdrojov vyše 600 tisíc € celý text

ostatné | 24. 10. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
#

Odvodňovanie a stavebné úpravy miestnej komunikácie v Turzovke - Predmieri

V týchto dňoch mesto Turzovka začalo stavebné práce na stavbe: Odvodnenie a stavebné úpravy miestnej komunikácie v Turzovke- Predmieri. celý text

ostatné | 24. 10. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
#

Nové odvodňovanie na Vyšnom konci

Mesto Turzovka v týchto dňoch realizuje ďalšie protipovodňové opatrenia v mestskej časti Turzovka – Vyšný koniec. celý text

ostatné | 24. 10. 2018 | Autor: Ing. Ján Červeník
#

Rozhovor s primátorom mesta Turzovka JUDr. Ľubomírom Golisom

Naše priority: infraštruktúra mesta, mládež a seniori celý text

ostatné | 16. 10. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
#

V areáli športu a oddychu v Závodí vyrástlo nové detské ihrisko

Mesto Turzovka v Areáli športu a oddychu zabezpečilo výstavbu detského ihriska v rámci projektu ,,Vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka“. celý text

ostatné | 16. 10. 2018 | Autor: Mgr. Lenka Kubíková

Zviezlo sa 91 televízorov

3 otázky pre riaditeľa Mestského podniku služieb Rudolfa Šobicha celý text

ostatné | 16. 10. 2018 | Autor:
#

Práce pri bytovom dome 272 finišujú

Pred bytovým domom 272 v mestskej časti Predmier stavebné práce finišujú. Mesto Turzovka pred budovou bývalého klubu I.Tran vykúpilo pozemky a začalo riešiť dlhoročný problém obyvateľov. celý text

ostatné | 16. 10. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
#

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Asfaltovanie na ulici Jašíkovej a v Predmieri celý text

ostatné | 16. 10. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
#

Vynovené priestory základnej umeleckej školy

Už celé roky vyzerá budova ZUŠ v Turzovke stále rovnako. A to nielen zvonku, ale aj zvnútra. Ale tento školský rok začal predsa len novinkami. celý text

ostatné | 16. 10. 2018 | Autor: Mgr. Žuffová, ZUŠ Turzovka
#

Rozhovor s primátorom Turzovky JUDr. Ľubomírom Golisom

Protipovodňové opatrenia v Turzovke
V Predmieri vyrastie nový oporný múr
Z dôsledku dlhotrvajúcej výdatnej zrážkovej činnosti bol v závere apríla minulého roka vyhlásený v okrese III. stupeň povodňovej aktivity na vodnom toku rieky Kysuca a jej prítokoch. Aj v meste Turzovka niekoľkokrát zasadala mestská povodňová komisia, ktorá monitorovala a zaznamenávala priamo v teréne záchranné a zabezpečovacie práce vo všetkých mestských častiach. celý text

ostatné | 27. 9. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
prvá
z 7
posledná