Obsah

Správy

prvá
z 7
posledná

#

PRED VEĽKÝM SVIATKOM NAŠICH DOBROVOĽNÝCH HASIČOV

Už onedlho – v piatok 4. a v sobotu 5. mája 2018 sa v našom meste uskutočnia OSLAVY 140. výročia prvej zmienky o turzovských hasičoch. celý text

ostatné | 24. 4. 2018 | Autor:

Deň narcisov v našom meste

V piatok 13.4.2018 sa uskutočnil 22. ročník najväčšej verejnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine SR „Deň narcisov“ na celom území Slovenska, ale i v našom meste. celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor:
#

Úprava plochy pri nedostavanej ZŠ v Závodí

Vedenie mesta sa rozhodlo vyše 10 rokov zanedbávanú plochu v okolí torza nedostavanej základnej školy v Závodí (budova nie je majetkom mesta) dať do udržiavaného stavu. celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor:
Revitalizácia plochy pred poliklinikou 1

Revitalizácia plochy pred poliklinikou

Minulý týždeň sa uskutočnila pred poliklinikou v Turzovke revitalizácia zelene. Prebytočné kroviny boli odstránené, zlikvidované a upravili sa stĺpiky na parkovacie miesta. Bola natiahnutá geotextília a plocha bola vyspravená štrkovým materiálom v podobe vymývaného dunajského štrku. celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor: Ing. Ján Červeník

Z rokovania komisií MsÚ v Turzovke

V pondelok 9. apríla 2018 zasadala na MsÚ v Turzovke komisia mládeže, vzdelávania, športu a kultúry, ktorú viedol predseda Mgr. Rastislav Bakajsa za účasti primátora JUDr. Ľubomíra Golisa, jeho zástupkyne MUDr. Viery Belkovej, prednostu MsÚ Ing. Mariána Masnicu. celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor:
#

Minulý týždeň sa v meste uskutočnil zvoz objemného odpadu

V dňoch 10. apríla a 12. apríla 2018 sa uskutočnil zvoz objemného odpadu. celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor:

JUDr. Ľ. Golis : Podarilo sa nám získať 659 tisíc Eur z mimorozpočtových zdrojov

Mestský úrad dostane nový šat celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor: Mgr. Lenka Kubíková
Andersenova noc 1

Andersenova noc

Mestská knižnica v Turzovke sa opäť zaplnila karimatkami,
spacími vakmi a nebojácnymi nocľažníkmi
celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor: Darina Bajáková, riaditeľka KaSS

Jubilanti: Mária Stoligová, Anna Vanková, Ján Pavlík a Jozef Marejka

Primátor mesta Turzovka JUDr. Ľubomír Golis navštívil vo štvrtok 22.03.2018 jubilantov, ktorí oslávili v týchto mesiacoch významné životné jubileum – 90 rokov. celý text

ostatné | 16. 4. 2018 | Autor:

Rozhovor s primátorom mesta JUDr. Ľubomírom Golisom

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Turzovka pre roky 2018 - 2022 celý text

ostatné | 16. 4. 2018 | Autor:
#

Údržba stromov, kríkov a porastov sa robila v celom meste

Kým vegetačné obdobie prírody nie je ešte v rozpuku pracovníci Mestského podniku služieb v Turzovke vykonávajú vhodné práce pre tento čas. celý text

ostatné | 3. 4. 2018 | Autor:
#

Úspešné veľkonočné trhy

V sobotu 24. marca 2018 sa konal v Mestskej tržnici v Turzovke I. ročník veľkonočných trhov. celý text

ostatné | 3. 4. 2018 | Autor:

Náš rozhovor s primátorom mesta JUDr. Ľubomírom Golisom

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Turzovka pre roky 2018-2022 celý text

ostatné | 3. 4. 2018 | Autor:
#

Osadili nové dopravné značenia a zrkadlá pri Predmieranskom moste

Minulý týždeň na pokyn vedenia mesta osadzovali pracovníci Mestského podniku služieb pri Predmierskom moste dopravné značky a zrkadlá. celý text

ostatné | 21. 3. 2018 | Autor:
Cezhraničná spolupráca s poľskými partnermi pokračuje aj v tomto roku 1

Cezhraničná spolupráca s poľskými partnermi pokračuje aj v tomto roku

Spolupráca Mesta Turzovka s partnerským mestom Kęty pokračuje úspešne aj v tomto roku. celý text

ostatné | 19. 3. 2018 | Autor: Radka Machovčáková
Slávici Horných Kysúc sú známi 1

Slávici Horných Kysúc sú známi

Centrum voľného času v Turzovke organizovalo 9. marca 2018 prehliadku detského hudobného folklóru - 11.ročník „SLÁVICI HORNÝCH KYSÚC“ s finančnou podporou Nadácie TESCO. celý text

ostatné | 14. 3. 2018 | Autor: Mgr. Anna Veselková, riaditeľ CVČ Turzovka

Úspešný týždeň slovenských knižníc v Turzovke

Mestská knižnica v Turzovke sa i v tomto roku zapojila do celoslovenského projektu „Týždeň slovenských knižníc “. celý text

ostatné | 13. 3. 2018 | Autor: Darina Bajáková, riaditeľka KaSS
Dámsky klub z Turzovky v TV Markíza 1

Dámsky klub z Turzovky v TV Markíza

Vo štvrtok 8. marca boli do telerána TV Markíza pozvané dámy z Dámskeho klubu v Turzovke. celý text

ostatné | 12. 3. 2018 | Autor:
Deti z Bukovinky očarili mamičky a babičky 1

Deti z Bukovinky očarili mamičky a babičky

Besiedka pri príležitosti MDŽ celý text

ostatné | 9. 3. 2018 | Autor: Mgr. Janka Maďariová,ved.DFS Bukovinka

Primátor poďakoval za aktivitu seniorom v našom meste

Bohatá činnosť seniorov je vzorovým príkladom celý text

ostatné | 9. 3. 2018 | Autor:

Kontrolný deň v Hasičskej zbrojnici

V stredu 7. marca 2018 sa konal kontrolný deň na stavbe „Stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice Mesta Turzovka“. celý text

ostatné | 8. 3. 2018 | Autor:
Aj Turzovka bude mať „Dom dôchodcov“ 1

Aj Turzovka bude mať „Dom dôchodcov“

V stredu 28. februára 2018 sa na Mestskom úrade v Turzovke konalo prvé plánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke, ktoré viedol primátor JUDr. Ľubomír Golis. Poslanci prerokovali 22 bodový program. celý text

ostatné | 8. 3. 2018 | Autor:
OZ Dámsky klub vo Vysokých Tatrách 1

OZ Dámsky klub vo Vysokých Tatrách

Vo Vysokých Tatrách sa na Hrebienku uskutočnila výstava ľadových sôch v rámci výstavy TATRY ICE MASTER. OZ Dámsky klub sa už po tretíkrát tejto výstavy zúčastnilo v sobotu, 20.1.2018. celý text

ostatné | 8. 3. 2018 | Autor: PaedDr. Eleonóra Nekorancová, predsedníčka OZ Dámsky klub

Potravinové balíčky v Turzovke

Dňa 19.02.2018 na pôde Mestského úradu v Turzovke v tomto roku prvý krát prevzali potravinové balíčky ako predmet pomoci v hmotnej núdzi ich koneční príjemcovia. celý text

ostatné | 8. 3. 2018 | Autor: Mgr. Marcela Polková

JARNÉ PRÁZDNINY 2018 S CVČ

Pracovníci Centra voľného času v Turzovke pripravili počas jarných prázdnin deťom pestrý program. celý text

ostatné | 8. 3. 2018 | Autor: Mgr. Anna Veselková, riaditeľka CVČ
Primátor poďakoval futbalistom za reprezentáciu mesta 1

Primátor poďakoval futbalistom za reprezentáciu mesta

V sobotu 3. februára 2018 sa vo veľkej zasadačke Mestského úradu uskutočnila výročná členská schôdza futbalového oddielu FK Tatran Turzovka. Za početnej účasti hráčov, funkcionárov a členov klubu boli zhodnotené výsledky oddielu v uplynulom roku. celý text

ostatné | 8. 3. 2018 | Autor:
#

Nebuďme leniví, trieďme odpad!!! Šetríme peniaze a životné prostredie

Aj v ostatnom čase sa podľa harmonogramu pracovníci Mestského podniku služieb zamerali na zber triedeného odpadu – skla pri rodinných domoch. celý text

ostatné | 8. 3. 2018 | Autor:

Štatistika obyvateľov k 31.12.2017

Zaujímavosti z evidencie obyvateľov a matriky celý text

ostatné | 8. 3. 2018 | Autor: Drahoš Bernát, matrikár
Zástupcovia samosprávy Horných Kysúc boli na skusy v Rakúsku 1

Zástupcovia samosprávy Horných Kysúc boli na skusy v Rakúsku

Exkurzia pre Zelenú budúcnosť celý text

ostatné | 27. 2. 2018 | Autor: Radka Machovčáková
#

Nebuďme leniví, trieďme odpad!!! Šetríme peniaze a životné prostredie

Mesto Turzovka mimoriadne dbá na čistotu a ochranu životného prostredia. Vytvára pre občanov čo najpriaznivejšie podmienky, aby sa v maximálnej miere zapájali do separovania odpadu. celý text

ostatné | 27. 2. 2018 | Autor:
prvá
z 7
posledná