Obsah

Aj Turzovka bude mať „Dom dôchodcov“

Typ: ostatné
Aj Turzovka bude mať „Dom dôchodcov“ 1V stredu 28. februára 2018 sa na Mestskom úrade v Turzovke konalo prvé plánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke, ktoré viedol primátor JUDr. Ľubomír Golis. Poslanci prerokovali 22 bodový program.

Poslanci sa zaoberali prvou zmenou rozpočtu mesta na rok 2018, vrátane rozpočtu rozpočtových a príspevkových organizácii mesta. Pozornosť venovali novelizácii VZN o sociálnych službách v meste. Mimoriadnu pozornosť venovali schváleniu strategického dokumentu – Komunitnému plánu sociálnych služieb Mesta Turzovka na obdobie rokov 2018-2021. Jeho cieľom v sociálnej oblasti je posilňovať sociálnu súdržnosť všetkých obyvateľov mesta, predísť sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov a skupín a opäť vtiahnuť do života tých, ktorí stoja na okraji.

Veľkú pozornosť venovali poslanci výstavbe centra sociálnych služieb v meste. Po veľkom počte pripomienok a odporučení schválili investičný a projektový zámer Mesta Turzovka pre vybudovanie centra sociálnych služieb na Vyšnom konci v podobe odstránenia existujúcej budovy MŠ a následného vybudovania novej budovy centra sociálnych služieb na novovzniknutej stavebnej ploche.

Zasadnutia sa zúčastnili aj obyvatelia bytového domu 272, ktorí sa domáhali vysporiadania prístupových pozemkov pred budovou. Dostali prísľub, že vedenie mesta sa bude v krátkom čase aktívne venovať vyriešeniu tohto problému. Pani Hutyrová z Predmiera požiadala o výstavbu plánovaného oporného múru a odvodnenia prístupovej cesty. Primátor povedal, že plánovaná stavba sa zrealizuje za vhodných poveternostných podmienok.

Počas zastupiteľstva sa objavili aj prvky predvolebnej kampane do blížiacich sa komunálnych volieb.


Vytvorené: 8. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 8. 3. 2018 09:42
Autor: