Obsah

Cezhraničná spolupráca s poľskými partnermi pokračuje aj v tomto roku

Typ: ostatné
Cezhraničná spolupráca s poľskými partnermi pokračuje aj v tomto roku 1Spolupráca Mesta Turzovka s partnerským mestom Kęty pokračuje úspešne aj v tomto roku.

Na pôde Mestského úradu v stredu 14.3.2018 privítal našich priateľov  primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis spolu s prednostom MsÚ Ing. Mariánom Masnicom a pracovníčkou MsÚ Mgr. Lenkou Kubíkovou. Poľskú delegáciu viedol burmistrz Krzysztof Jan Klęcar. Spolu s ním prišiel jeho zástupca Rafał Ficoń- a projektová manažérka mesta Kety Urszula Baczyńska-Śleziak. Zúčastnení zhodnotili úspešnosť spoločne zrealizovaného projektu ,,Szlak sakrálny Kęty – Turzovka“, ktorý bol ukončený v decembri 2017.  Poľský burmiststrz vyslovil,  že mesto Kęty takýto projekt ešte nerealizovalo a čoraz väčšmi sa začína hovoriť v Poľsku o rozvoji sakrálneho cestovného ruchu. Ďalej vyslovil myšlienku, že spoločná spolupráca prináša ovocie  v odstraňovaní jazykovej bariéry medzi prihraničnými regiónmi.

Nezabudlo sa i na ďalší spoločne schválený projekt ,,Historické dedičstvo –Kęt a Turzovky“, ktorý  začneme realizovať od apríla 2018. Projekt bude zameraný na historické dedičstvo našich otcov a materí, naše tradície, zvykoslovie a ľudovú slovesnosť. Cieľom bude podpora cestovného ruchu zameraná na značenie turistických atraktivít a vytvorenie turistického virtuálneho chodníka.

Ďalším bodom stretnutia, bolo nájsť prienik možných zámerov partnerov vyhlásených výziev Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V –A Poľsko – Slovensko 2014-2020. Riadiaci orgán dňa 5.3.2018 vyhlásil dve zaujímavé výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok prioritná os 2 – Trvalo udržateľná cezhraničná doprava a prioritná os 3 Rozvoj cezhraničného celoživotného vzdelávania územia s termínom uzávierky oboch výziev dňa 30.4.2018.

Zástupcovia partnerských miest sa navzájom dohodli o vstupoch do obidvoch výziev a prešli si podrobne podmienky podania žiadosti o NFP. Po prebraní základných bodov, sa predstavitelia miest vybrali na krátku obhliadku miesta, ktoré bude predmetom podania žiadosti do vyhlásenej výzvy.

Celé stretnutie sa nieslo v priateľskom a príjemnom duchu s konštruktívnymi návrhmi pre ďalšie skvalitnenie života občanov v oboch mestách.

logá


Vytvorené: 21. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 21. 3. 2018 15:00
Autor: Radka Machovčáková