Obsah

Mesto vytvorilo podmienky pre integrovanú dopravu

Typ: ostatné
Autobusová zastávka opäť na pôvodnom mieste

Ešte na konci roka 2018 mesto Turzovka odovzdalo do užívania občanom mesta a návštevníkom dlho očakávané stavebné dielo pod názvom: „Dopravné prepojenie miestnych komunikácií ulíc Nádražná, Štúrova a areál polikliniky“. Touto stavbou sa súčasne obnovila pôvodná autobusová zastávka Turzovka, železničná stanica, ktorá v plnom rozsahu nahradila zastávku Turzovka, Tesco - Kik. 
„Touto stavbou mesto odľahčilo dopravu v centre mesta a zároveň vytvorilo priestor na integrovanú dopravu pre našich občanov,“ povedal primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis.
Ako nás informoval vedúci úseku výstavby a rozvoja mesta Ing. Ján Červeník: „V rámci stavby sa vybudovalo 1400 m² nových chodníkov zo zámkovej dlažby a 2800 m² nových prístupových komunikácií s asfaltovým krytom a podkladovými vrstvami. V rámci inžinierskych sietí sa vybudovalo nové verejné osvetlenie v počte 21 ks osvetľovacích stožiarov. Vybudovaná je nová dažďová kanalizácia. Náročnou stavebnou úpravou v rámci stavby bola aj prekládka existujúcich optických káblov.“
Z prvkov drobnej architektúry sú zabudované nové parkové lavičky, odpadkové koše, stojan s prístreškom na bicykle, autobusový prístrešok, informačné tabule, stojan na pitie. Zabudované boli aj stojanové hodiny a elektronický informačný panel na odchody autobusov.
V rámci dopravného značenia sú zabudované aj nové zvislé dopravné značenia v počte cca 80 ks. Vodorovné dopravné značenie stavby ako sú napr. prechody pre chodcov, stojiská pre pozdĺžne parkovanie, vodiace čiary sa bude realizovať v jarných mesiacoch roku 2019.
Stavba je budovaná z rozpočtových prostriedkov mesta Turzovka v sume viac ako 500 000,- eur.


Vytvorené: 9. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 9. 1. 2019 11:18
Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka