Obsah

Po mnohých rokoch sa obyvatelia bytového domu 272 v Predmieri dočkajú zlepšenia prístupu k svojim bytom

Typ: ostatné
Mesto Turzovka odkúpilo budovu bývalého klubu I. Tranu s priľahlými pozemkami a v týchto dňoch začalo s kompletnou úpravou spevnených plôch. Pred bytovým domom sa začalo s vybúraním pôvodných betónových obrubníkov, ktoré boli už v nevyhovujúcom stave.

Ďalej sa odstránil zbytok povrchovej vrstvy vozovky v podobe liateho asfaltu. Následne sa budú realizovať novovybudované cestné obrubníky. Existujúce spevnené plochy budú nahradené  novou konštrukciou asfaltovej vozovky.
V rámci stavebných úprav sa vybudujú nové parkovacie miesta zo zatrávňovacích tvárnic. Vytvorí sa celkovo cca 40 parkových miest z toho 2 parkovacie miesta budú pre imobilných občanov.
Ku vchodu do obytného domu sa zrealizuje novovybudovaný chodník pre peších zo zámkovej dlažbe.
Priebeh prác pravidelne sleduje primátor mesta JUDr.Ľubomír Golis a vedúci úseku výstavby Ing. Ján Červeník.


Vytvorené: 1. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 1. 10. 2018 08:40
Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka