Obsah

Potravinové balíčky v Turzovke

Typ: ostatné
Dňa 19.02.2018 na pôde Mestského úradu v Turzovke v tomto roku prvý krát prevzali potravinové balíčky ako predmet pomoci v hmotnej núdzi ich koneční príjemcovia.

Zrealizovaním opatrenia – poskytovanie potravinových balíčkov v počte 23 kusov sa v uvedený deň poskytla potravinová pomoc pre 19 príjemcov pomoci v hmotnej núdzi, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Príjemcami uvedenej pomoci boli rodiny s nezaopatrenými deťmi, invalidní občania, občania s ťažkým zdravotným postihnutím, či občania, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a nemajú príjem zo zárobkovej činnosti. Uvedená forma pomoci bola zabezpečená na základe vzájomnej dobrej spolupráce s územným spolkom Slovenského červeného kríža v Čadci.

Programové obdobie Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci pre poskytovanie pomoci občanom v hmotnej núdzi je stanovené v časovom horizonte na roky 2014 – 2020.


Vytvorené: 8. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 8. 3. 2018 09:35
Autor: Mgr. Marcela Polková