Obsah

Pracovné stretnutie s partnermi z Poľska

Typ: ostatné
Vo štvrtok 17. mája 2018 sa v zasadacej miestnosti MsÚ konalo pracovné stretnutie so zástupcami partnerského mesta Kęty pri príprave na implementáciu projektu Historické dedičstvo Kęt a Turzovky.

Naše mesto bolo zastúpené primátorom Ľ. Golisom, prednostom MsÚ M. Masnicom, projektovou manažérkou Ľ. Kubíkovou, riaditeľkou KaSS D. Bajákovou a D. Veličkom. Účastníci stretnutia prerokovali jednotlivé úlohy a možnosti spolupráce, dohodli rámcové termíny a predniesli návrhy na realizáciu jednotlivých aktivít. Podporený projekt by mal prispieť k propagácii kultúrneho dedičstva v oboch mestách a bude zahŕňať označenie pamätihodností miest, vytvorenie turistického virtuálneho chodníka, vydanie bedekra o pamiatkach mesta a tradičnej kultúre, dve spoločné výstavy, workshopy a napokon vydanie dvojjazyčnej publikácie o privilégiách a založení oboch miest. Spomínané aktivity vhodne zapadajú do obdobia (realizované budú v mesiacoch september – november 2018), keď si v Turzovke pripomíname 50 rokov mesta a 420 rokov od jeho založenia.


Vytvorené: 13. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 28. 6. 2018 13:12
Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka Mgr. Drahomír Velička, PhD.