Obsah

Pred železničnou stanicou práce finišujú

Typ: ostatné
Práce na stavbe „Dopravné prepojenie ulíc Nádražná s poliklinikou“ pokračujú a chýlia sa do finálneho štádia.

Sú vybudované novovzniknuté chodníky pre peších v ploche 1400 m², je spustené novovzniknuté verejné osvetlenie, sú zabudované prvky drobnej architektúry: v podobe zastávkového prístrešku, stojanov pre bicykle, parkových lavičiek a odpadkových košov. Je zabudované a odkonzultované zvislé dopravné značenie, ktoré sa týka priestoru pred nádražnou ulicou tak aj v priestore polikliniky. Dokončujú sa terénne úpravy. Je plánovaná obrusná asfaltová vrstva novovzniknutých prístupových komunikácii. Plocha takto novovzniknutých prístupových  komunikácii bude 2800 m².


Vytvorené: 21. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 21. 11. 2018 09:46
Autor: Ing. Ján Červeník