Obsah

Primátor Ľ. Golis: Mesto Turzovka nepôjde proti vôli občanov

Typ: ostatné
Výstavba kompostárne na V. konci sa nezačne

Z rokovania Mestského zastupiteľstva v Turzovke

V stredu 27. Júna 2018 zvolal primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis piate plánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke. Rokovanie malo 20 bodový program. Veľkú pozornosť venovali poslanci výročným správam o činnosti spoločnosti s majetkovou účasťou mesta za rok 2017, hlavne združeniu TKO Semeteš,n.o.

Z dôvodu zákonnej úpravy správna rada TKO Semeteš  n.o. riešila na svojich zasadnutiach problematiku vybudovania kompostoviska  na pozemkoch TKO Semeteš v katastrálnom území Turzovka, časť Semeteš.

Nakoľko za rok 2017 spoločnosť vykázala zisk, správna rada sa rozhodla, že z tohto zisku zafinancuje vypracovanie projektov a bude sa uchádzať o finančné zdroje z fondov EÚ na vybudovanie tohto kompostoviska s tým, že v prípade úspechu pri získaní finančných zdrojov sa obce budú podieľať na spolufinancovaní ďalších nákladov.

Po podaní projektu na posúdenie bola na mesto Turzovka doručená petícia, kde občania nesúhlasia so zámerom vybudovať kompostovisko na Semeteši. Taktiež občania mestskej časti Vyšný koniec na verejnom zhromaždení odmietli tento projekt. Proti výstavbe sa postavili aj niektorí poslanci MsZ Turzovka, ktorí uvedenú odbornú problematiku využívajú na predvolebný boj.

Na základe týchto skutočností sa vedenie mesta rozhodlo, že mesto Turzovka sa nepripojí k ďalším etapám prípravy a budovania kompostárne na Semeteši.

Poslanci schválili tretiu zmenu rozpočtu Mesta Turzovka na rok 2018 vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií mesta.

V interpeláciách sa poslanci zaoberali riešením cesty do Hlineného, výstavbou schodiska ku základnej škole, osvetlením v Predmieri, parkovacími miestami v centre mesta, protipovodňovými opatreniami a „smetiskom“ na Vyšnom konci, chodníkom v Závodí. Pozornosť venovali kompostárňam k rodinným domom, na ktoré mesto získalo financie z mimorozpočtových zdrojov. Taktiež sa zaoberali otázkou či sú mestskí policajti potrebnejší ako opatrovateľky.


Vytvorené: 12. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 12. 7. 2018 12:13
Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka