Obsah

Rozhovor s primátorom Turzovky JUDr. Ľubomírom Golisom

Typ: ostatné
Protipovodňové opatrenia v Turzovke
V Predmieri vyrastie nový oporný múr
Z dôsledku dlhotrvajúcej výdatnej zrážkovej činnosti bol v závere apríla minulého roka vyhlásený v okrese III. stupeň povodňovej aktivity na vodnom toku rieky Kysuca a jej prítokoch. Aj v meste Turzovka niekoľkokrát zasadala mestská povodňová komisia, ktorá monitorovala a zaznamenávala priamo v teréne záchranné a zabezpečovacie práce vo všetkých mestských častiach.

Pán primátor, ktoré mestské časti boli najviac ohrozené?
V mestskej časti Predmier boli zanesené štrkom priepusty, rúry a zaplavené záhrady, kde sme ukladali aj vrecia s pieskom. Došlo k zlomeniu priepustu cez miestny potok a tlak vody podmyl miestnu cestu...
V Hlinenom vznikali naplaveniny na miestnej komunikácii. Museli sme prečisťovať kanály, priepusty, mreže a čerpať vodu v pivniciach rodinných domov.
Na Vyšnom konci bolo veľké množstvo vody v pivniciach rodinných domov. Museli sme mechanicky odkopať a upraviť nábehovú rúru. Bola vysoká spodná voda, ktorá s povrchovou zanášala odvodňovacie priepusty. Voda podmyla železničnú trať v dĺžke od odbočky do Dlhej nad Kysucou až po odbočku do Turkova. Pri rodinných domoch p. Smieška a p. Závodníka boli zatopené záhrady. Odčerpávali sme vodu z pivníc. V niektorých zatopených domoch poškodila kotly, brojlery a príslušenstvo.
Nie sú vymenované všetky škody a práce, ktoré urobili naši zamestnanci, pracovníci Mestského podniku služieb v Turzovke, dobrovoľní hasiči a súkromníci s mechanizmami. Aktívne pomáhalo viac ako  90 ľudí.

Aké opatrenia sa v meste vykonali?
Preto, aby sme čo najviac znížili riziko záplav sme ihneď prijímali rôzne opatrenia na Vyšnom konci , ktorým preteká rieka Kysuca. Taktiež v Predmieri a Hlinenom.
Už v máji 2017 sme zvolali pracovné stretnutie spojené s obhliadkou terénu so zástupcami železníc Prešli sme železničnú trať od železničného prechodu do Turkova až po prechod do Dlhej nad Kysucou. Hodnotili sme stav priepustov popod železničnú trať a pozdĺžne odvodňovacie rígle.
Dohodli sme sa na spoločnej súčinnosti odvodňovacích prác a zjednotením termínov postupu pri riešení nedostatkov.

Prakticky celým Vyšným koncom preteká rieka Kysuca, ktoré práce sa vykonali?
Na Vyšnou konci pri pohostinstve Maják bol vybudovaný dlhý kanál, ktorý vedie od železničnej trate popod cestnú komunikáciu a ďalej kanalizačným potrubím pomedzi rodinné domy až do rieky Kysuce. Upratovali sa taktiež odvodňovacie kanály od železničnej trate v ďalších úsekoch (napr. u Dorociaka). Vybudovali sa aj 2 nové revízne šachty, ktoré budú slúžiť na prípadné prečistenie potrubia. Budovali sme nové odvodňovacie kanály, ktoré boli doplnené betónovými kockami.   
Už niekoľko dní pokračujú práce na protipovodňových opatreniach v Turzovke na Vyšnom Konci. Popri starej ceste najskôr strojmi boli vykopané a vyčistené odvodňovacie kanály, boli zabudované rigoly, ktoré boli uložené do štrkopieskového lôžka. Taktiež bol vysvahovaný terén, uložené odvodňovacie žľaby a zatrávňovacie tvárnice. Práce pokračovali aj pri rodinných domoch p. Jantoša a p. Jašíka.

Starosti robia aj prietoky potokov v Predmieri a Hlinenom.
Áno, v Hlinenom sme spevňovali brehy potoka kameňmi, čistili sme potok a začíname s čistením rígľov popri novej ceste ku kaplnke.
V najbližších dňoch začnú stavebné práce v Predmieri. Ide o pokračovanie budovania protipovodňových opatrení. Začneme s výstavbou oporného múru v lokalite u Papučíka. Novovybudovaná dažďová kanalizácia popod oporný múr bude slúžiť na spevnenie svahovitého terénu a zabráneniu podmývania prístupovej komunikácie. Finančné náklady budú vo výške viac ako 70 tisíc eur.


Vytvorené: 1. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 25. 10. 2018 08:54
Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka