Obsah

Schválenie dotácie pre deti z DFS Bukovinka

Typ: ostatné
Centrum voľného času touto cestou ďakuje poslancom mestského zastupiteľstva a vedeniu mesta za poskytnutie dotácie pre DFS Bukovinka. Dotácia je účelovo viazaná na obstaranie krojového oblečenia a súčasti krojov.

Jedným zo znakov, ktoré charakterizujú každé mesto, dedinu, je jej ľudová kultúra – ľudové zvyky, tradície, kroje, piesne, tance, hudba. V súčasnosti, keď sa preferuje multikultúrnosť a globalizácia, vystupuje do popredia čoraz väčšia potreba zachovať dedičstvo našich predkov s jeho jedinečnými znakmi a zvláštnosťami čo je hlavným smerom i DFS Bukovinka. Podpora vzdelávacích aktivít orientovaných na vytváranie vzťahu detí a mládeže k tradíciám je krokom k spoznávaniu a uvedomeniu si vlastnej kultúrnej identity.


Vytvorené: 2. 5. 2018
Posledná aktualizácia: 2. 5. 2018 15:17
Autor: Mgr. Anna Veselková, riaditeľka CVČ Turzovka