Obsah

Štatistika obyvateľstva k 31. 12. 2018

Typ: ostatné
Počet obyvateľov k 31.12.2017.......................... 7.457
Počet obyvateľov k 31.12.2018.......................... 7.457

Počet mužov 3.697, počet žien 3.760

Vekové zloženie obyvateľov:
0 – 5 ročné deti ......................... 340
6 -15 ročné deti ..........................773
16 - 18 ročná mládež ...................244
19 - 62 roční dospelí .................4.739
62 - 98 roční ..............................1.361

V roku 2018 sa narodilo 81 detí, z toho 39 chlapcov a 42 dievčat, zomrelo 70 občanov, z toho 36 mužov a 34 žien, 20 občanov zomrelo v Turzovke, ostatní mimo mesta, najčastejšie v Čadci, Žiline, iných obciach a v cudzine /Dánsko/.                               

K trvalému pobytu sa prihlásilo 81 občanov, z  trvalého pobytu sa odhlásilo 92 občanov, väčšinou do Česka a iných miest a obcí Slovenska.

Počty obyvateľov podľa mestských časti:
Stred  .....................................3.480
Predmier ................................1.310
Vyšný koniec .........................1.232
Hlinené ..................................... 836
Závodie .................................... 395
Turkov .......................................204

Obývaných rodinných domov je v meste 1.337 a bytov v bytových domoch je 872.

Najstarším občanom mesta je Otília Ondrejková, ktorá sa dožila 97 rokov.

Priemerný vek obyvateľov je 40 rokov.

Počet obyvateľov mesta po viacerých rokov úbytku sa stabilizoval.


Vytvorené: 23. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 23. 1. 2019 15:14
Autor: Drahoš Bernát, matrikár