Obsah

Stretnutie s Ing. Ivetou Klepáčovou z ENVI-PAKU

Typ: ostatné
Správnym triedením – šetríme prírodné zdroje a peniazeSprávnym triedením – šetríme prírodné zdroje a peniaze

Stretnutie s Ing. Ivetou Klepáčovou z ENVI-PAKU

Správnym triedením – šetríme prírodné zdroje a peniaze

 

V utorok 26.2.2019 privítal primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis na Mestskom úrade v Turzovke zástupkyňu organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK Ing. Ivetu Klepáčovú. Organizácia v zmysle zákona o odpadoch, ktorý platí od roku 2016 zabezpečuje zber, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov a neobalových výrobkov a financuje triedený zber v našom meste. Ako je tento triedený zber realizovaný závisí na dohode medzi mestom, organizáciou a zberovou spoločnosťou Mestským podnikom služieb.

Cieľom stretnutia bolo nájsť ďalšie možné riešenia pre zvýšenie separácie odpadov v našom meste. Primátor mesta Turzovka poznamenal, že v minulom roku došlo k poklesu uskladnenia zberu komunálneho odpadu o 30 ton a zároveň narástlo množstvo separovaného odpadu tiež o 30 ton, čo je dobré znamenie, že si naši občania uvedomujú dôležitosť separovania.

Čím viac odpadu bude vytriedeného, tým menej ho skončí v zmesovom odpade a na skládke. Mesto a občania tak šetria životné prostredie a zároveň  usporia peniaze, ktoré by museli zaplatiť za skládkovanie.

Správnym triedením – šetríme prírodné zdroje a peniaze


Vytvorené: 25. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 26. 3. 2019 10:23
Autor: