Obsah

Výdatné sneženie potrápilo samosprávu

Typ: ostatné
Nasadené boli všetky dostupné mechanizmy

Vzhľadom na zhoršené klimatické podmienky, extrémne množstvo spadnutých snehových zrážok, následne nezjazdnosti miestnych komunikácií bola od 9. januára od 10.00 hod. v meste Turzovka vyhlásená mimoriadna situácia - snehová kalamita.

Počas nej prebiehali záchranné práce, do ktorých boli zapojení: Mestský podnik služieb, Dobrovoľný hasičský zbor a zamestnanci prijatí v rámci nástrojov zamestnanosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Vykonávalo sa čistenie komunikácií a chodníkov od nahromadeného snehu, ktorý sa následne vyvážal na určené pozemky. „Problém so snehom bol vo všetkých mestských častiach - Stred, Vyšný koniec, Hlinené, Turkov, Závodie, Predmier. Postupne sa čistili bočné uličky, neprechodné chodníky, zastávky schody, mosty. Sprístupňovali sa ťažko dostupné lokality. Odpratával sa sneh z objektov mesta, ktoré by mohla ťarcha snehu poškodiť“, povedal primátor JUDr. Ľubomír Golis.

Do záchranných prác boli zapojené takmer všetky mechanizmy MPS, DHZ napr. traktory s vlečnou radlicou, vozidlo MAN sypač s posypom, UNIMOG plno mechanizovaný sypač s posypom, BOB CAT s radlicou a nakladačom, malotraktor so šípovou radlicou  a posypovým zariadením ako aj stroje zo zazmluvnených súkromných firiem.

Po vykonaní záchranných prác a z dôvodu, že už nehrozilo ďalšie nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia a majetku, mesto Turzovka 11. januára o 16.00 hod. mimoriadnu situáciu na území  mesta odvolalo.

V utorok 15.1. o 15.00 hod. bol vzhľadom na pretrvávajúce problémy so snehovými prehánkami v Turzovke opätovne vyhlásený mimoriadny stav. Tento raz ho však nevyhlásil primátor mesta, ale Okresný úrad Čadca, a to nielen pre naše mesto, ale pre celý svoj územný obvod. Opätovne sa vykonávali práce na odstraňovaní snehu. Ten bol mokrý a ťažký. Následný odmäk spôsoboval ťažkosti na cestách a chodníkoch na území celého mesta. Okrem mechanizmov a pracovníkov MPS a dobrovoľných hasičov sa do prác zapojili aj súkromné firmy, ktoré mesto požiadalo o pomoc. Tento mimoriadny stav bol ukončený v piatok 18. januára o 12.00 hod..

 

 


Vytvorené: 23. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 23. 1. 2019 15:13
Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka