Obsah

Vynovené priestory základnej umeleckej školy

Typ: ostatné
Už celé roky vyzerá budova ZUŠ v Turzovke stále rovnako. A to nielen zvonku, ale aj zvnútra. Ale tento školský rok začal predsa len novinkami.

Nielenže sa vynovili, ale pribudli nové toalety. Pôvodné dve toalety prešli úplnou rekonštrukciou. Zväčšil sa veľmi malý priestor, vymenili sa dlaždice aj obklad a celé vybavenie. A pribudli aj dve ďalšie, pri ktorých sa riešilo aj pripojenie sa na kanalizáciu a prívod vody. Práce teda bolo skutočne dosť, ale všetko bolo vykonané k našej spokojnosti.Okrem sociálnych zariadení sa vynovili aj podlahy na chodbách, schodoch a vo výtvarnej učebni. Pôvodné podlahové krytiny v týchto priestoroch nevyhovovali nielen estetickým, ale najmä bezpečnostným predpisom, na čo už upozorňoval bezpečnostný technik pri každoročnej obhliadke priestorov.
Učebňa pre výtvarný odbor sa zväčšila a „prevzdušnila“ odstránením jednej zo stien, čo umožnilo lepší prístup k novým  umývadlám a odkladacím priestorom. Všetky práce v učebni vrátane odstránenia steny, sutín a následného vymaľovania celých priestorov vykonal náš pán školník Pavol Blažek, ktorý tu strávil celé prázdniny, aby sa vyučovanie  mohlo  začať v riadnom termíne.
Všetky tieto nové úpravy prebehli vďaka finančnej podpore nášho zriaďovateľa, ktorým je mesto Turzovka. Na odporúčanie p. primátora JUDr. Ľubomíra Golisa mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo finančné prostriedky potrebné pre rekonštrukciu. Celkové náklady hradené z kapitálových výdavkov predstavujú sumu 10 084,96 € a z našich zdrojov sme preinvestovali 462,20 €.
Všetci žiaci a rodičia oceňujú vynovené priestory a my pedagógovia  sa tešíme z nových úprav, ktoré skutočne prispeli k zlepšeniu nášho pracovného života.


Vytvorené: 16. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 25. 10. 2018 08:53
Autor: Mgr. Žuffová, ZUŠ Turzovka