Obsah

Z rokovania komisií MsÚ v Turzovke

Typ: ostatné
V pondelok 9. apríla 2018 zasadala na MsÚ v Turzovke komisia mládeže, vzdelávania, športu a kultúry, ktorú viedol predseda Mgr. Rastislav Bakajsa za účasti primátora JUDr. Ľubomíra Golisa, jeho zástupkyne MUDr. Viery Belkovej, prednostu MsÚ Ing. Mariána Masnicu.

Členovia komisie sa zaoberali prípravou osláv k 140. výročia miestneho dobrovoľného hasičského zboru. Pozornosť venovali aj úprave rozpočtov rozpočtových organizácii. Taktiež sa zaoberali rekonštrukciou javiska v Kultúrnom dome Rudolfa Jašíka, finančným príspevkom na vydanie monografie výtvarníka Rudolfa Dičku a historickým odkazom miestnej židovskej komunity.

Vo štvrtok 12.apríla 2018 zasadali na MsÚ v Turzovke členovia komisie podnikateľskej, obchodu, cestovného ruchu a verejného poriadku. Komisiu viedol JUDr. Martin Birka. Zaoberali sa hodnotením Dobrovoľného hasičského zboru a jeho pripravovaným 140. Výročím založenia. Pozornosť venovali všeobecne záväznému nariadeniu o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky a služieb na území mesta Turzovka. Padli aj podnety na vytvorenie zlepšenia podmienok pre cestovný ruch.

Dňa 16. apríla 2018 zasadali členovia komisie finančnej a správy majetku mesta Turzovka. Prerokovali správy o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Zaoberali sa aj záverečným účtom Mesta Turzovka za rok 2017 a návrhu rozpočtu fondov na rok 2018.


Vytvorené: 17. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 17. 4. 2018 15:02
Autor: