Obsah

Z rokovania Mestského zastupiteľstva v Turzovke

Typ: ostatné
Vlani mesto hospodárilo s prebytkom 437 078 eur

V stredu 25. apríla 2018 sa konalo rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke, ktoré viedol primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis. Poslanci prerokovali 21 bodov programu. Okrem iného sa zaoberali záverečným účtom mesta Turzovka za rok 2017. Mesto hospodárilo v uplynulom roku s prebytkom 437 078 eur. Prehodnotili hospodárenie mesta a rozpočtových a príspevkových organizácií mesta.
Poslanci schválili druhú zmenu rozpočtu mesta Turzovka na rok 2018 vrátane príspevkových organizácií mesta a prijatie investičného úveru.
Mesto chce ušetrené a získané financie použiť na investičné akcie. Ide o dopravné prepojenie miestnej komunikácie na uliciach Nádražná a Štúrova a areálu polikliniky. V príprave sú odvodnenie a stavebné úpravy miestnej komunikácie časti Predmier. Vybudujú sa chodníky v Hlinenom, Predmieri, na Vyšnom Konci a v Závodí.  V príprave je aj zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu. Rozpracované sú prípravy stavebnej úpravy vonkajšieho schodiska ku Základnej škole Bukovina... Investičné zámery sa budú realizovať v rokoch 2018-2019.
Rokovania sa zúčastnili aj mamičky s deťmi, ktoré žiadali hojdačky, preliezky... Dostali kladnú odpoveď. Pani Veronika Hutyrová poďakovala za prípravy stavebných prác v Predmieri a požiadala o včasné upozornenie občanov pred ich realizáciou.
O dosiahnutých výsledkoch a investičných krokov schválených poslancami mesta budeme informovať v nsledujúcich číslach Spravodajcu mesta Turzovka.  


Vytvorené: 2. 5. 2018
Posledná aktualizácia: 2. 5. 2018 15:13
Autor: