Obsah

Z rokovania ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Turzovke na funkčné obdobie 2018 – 2022

Typ: ostatné
Sľub zložili aj dvaja „noví“ poslanci MUDr. Jozef Bajcár a pani Emília Machová

Vo štvrtok 6. decembra 2018 sa v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Turzovke uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Turzovke.
Predsedníčka mestskej volebnej komisie pani Marta Vráblová predniesla správu o výsledku volieb do orgánov samosprávy mesta Turzovka na volebné obdobie 2018 – 2022.
Potom nasledovalo zloženie sľubu zvoleného primátora mesta na volebné obdobie 2018 – 2022. Opäť sa stal primátorom JUDr. Ľubomír Golis. Sľub zložili aj trinásti zvolení  poslanci  do mestského zastupiteľstva na volebné obdobie 2018 – 2022.  Medzi nimi aj dvaja novozvolení poslanci MUDr. Jozef Bajcár a pani Emília Machová. Text predniesol poslanec Mgr. Rastislav Bakajsa. JUDr. Ľubomír Golis, novozvolený primátor mesta Turzovky vo svojom príhovore poďakoval za veľkú dôveru občanov a zdôraznil, že ďakuje za mandát, ktorý mu okamžite umožňuje pokračovať v nastavenej práci ako je naplno začať prípravu „Domova dôchodcov“ na Vyšnom konci. Taktiež urýchliť práce na zabezpečenie bezpečnosti na úseku 4 kilometrovej cyklotrase....
Zastupovaním primátora bola poverená MUDr. Viera Belková. Okrem iného sa poslanci zaoberali návrhom na schválenie piatej zmeny rozpočtu mesta Turzovka na rok 2018 vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií.


Vytvorené: 2. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 9. 1. 2019 11:14
Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka