Obsah

Zasadali členovia Združenia miest a obcí Kysúc

Typ: ostatné
Predsedom združenia ZMOK sa stal primátor Turzovky JUDr. Ľubomír Golis

Po voľbách do orgánov samosprávy sa na konci roka 2018 konalo aj riadne zasadnutie Združenia miest a obcí Kysúc, na ktorom bol za predsedu združenia na nasledujúce obdobie 2018-2022 zvolený primátor Turzovky JUDr. Ľubomír Golis.

Prvé zasadnutie členov Združenia miest a obcí Kysúc sa konalo v utorok 22. januára na Mestskom úrade v Turzovke. Rokovanie viedol nový predseda združenia ZMOK  JUDr. Ľubomír Golis. Hlavným bodom programu bolo prerokovanie zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý bol novelizovaný zákonom č.318/2018 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2019. Uvedená novela priniesla niekoľko zásadných zmien, napr. pri zaraďovaní zamestnancov do jednotlivých platových tried a platových stupňov. Taktiež boli upravené platové tabuľky vo verejnej správe. 
Primátori a starostovia obcí okresu Čadca sa dohodli na spoločnom postupe pri zaraďovaní zamestnancov do platových tried.
 


Vytvorené: 5. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 5. 2. 2019 08:49
Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka