Obsah

„Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“

Typ: ostatné
je Národný projekt, ktorý vznikol za účelom upozorniť občanov na praktiky a nástrahy všedného dňa, ktoré im môžu znepríjemniť život v oblasti ochrany a zabezpečenia majetku či ujmy na zdraví.

Koordinátor prevencie kriminality by mal aj v Žilinskom samosprávnom kraji prispieť k zlepšeniu preventívnej činnosti, ale predovšetkým k zníženiu rôznych spoločensko-patologických javov a eliminácii príležitostí na páchanie trestných činov.

Cieľom projektu je predovšetkým uľahčiť situáciu obetiam trestných činov a pomôcť im nájsť vhodné riešenie. Práve preto zriadilo Ministerstvo vnútra SR kanceláriu koordinátora aj v Žiline, rovnako ako aj vo všetkých krajských mestách na Slovensku.

Pomoc koordinátora a jeho asistentov môže vyhľadať každý, kto sa stal obeťou trestného činu, ale aj každá potenciálna obeť. Úlohou pracovníkov kancelárie kontaktného bodu  je pomôcť všetkým, ktorí to potrebujú, a to nie len prostredníctvom poradenstva. Priblížia im možné právne kroky alebo odporučia psychologickú, právnu či inú odbornú pomoc. Pracovníci pomôžu obetiam alebo potenciálnym obetiam nájsť vhodný spôsob riešenia problému a pomôžu im zvládnuť všetky potrebné kroky pre zlepšenie ich situácie.

Kancelária kontaktného bodu poskytuje:

  • konzultácie a poradenstvo
  • informačno-osvetové aktivity v oblasti prevencie
  • preventívne besedy, diskusie pre zraniteľné cieľové skupiny

Pomoc koordinátora nájdete už koncom roka 2018 v kancelárii kontaktného bodu v budove Okresného úradu v Žilne, Janka Kráľa 4. Neskôr by sa kancelária mala presunúť do Klientskeho centra na Vlčincoch.

logá


Vytvorené: 8. 8. 2018
Posledná aktualizácia: 8. 8. 2018 13:57
Autor: