Obsah

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Typ: ostatné
Poslanci schválili  3. zmenu rozpočtu mesta

V utorok 25. júna sa konalo šieste plánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke. Viedol ho primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis. V takmer dvadsať bodovom programe poslanci okrem iného schválili návrh na zmenu rozpočtu Mesta Turzovka a príspevkových a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na rok 2019.

V rámci III. zmeny rozpočtu Mesta Turzovka na rok 2019  boli upravované bežné príjmy a výdavky, kapitálové príjmy a výdavky a príjmové a výdavkové finančné operácie.

Medzi kapitálové výdavky patria napr. projektová dokumentácia a práce na zatepletenie budovy KaSS, projektová dokumentácia k rekonštrukcii bloku 272, náklady na realizáciu chodníkov, projektové dokumentácie k hasičskej zbrojnici, k plánovanej výstavbe na futbalovom ihrisku, výkup nevysporiadaných pozemkov – pod telocvičňou, futbalovým areálom a pod.. Zmena rozpočtu zahŕňa aj náklady na leasing traktora Zetor.

Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie výročné správy obchodných spoločností, Energetika Turzovka, spoločnosti T- Services a neziskovej organizácie Združenie TKO Semeteš, v ktorých má mesto majetkovú účasť.

Okrem iného poslanci tiež schválili laureátov na udelenie ocenení mesta na rok 2019,ktorí budú ocenení na slávnostnom mestskom zastupiteľstve 16.augusta.

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Poslanci schválili  3. zmenu rozpočtu mesta

 

V utorok 25. júna sa konalo šieste plánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke. Viedol ho primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis. V takmer dvadsať bodovom programe poslanci okrem iného schválili návrh na zmenu rozpočtu Mesta Turzovka a príspevkových a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na rok 2019.

V rámci III. zmeny rozpočtu Mesta Turzovka na rok 2019  boli upravované bežné príjmy a výdavky, kapitálové príjmy a výdavky a príjmové a výdavkové finančné operácie.

Medzi kapitálové výdavky patria napr. projektová dokumentácia a práce na zatepletenie budovy KaSS, projektová dokumentácia k rekonštrukcii bloku 272, náklady na realizáciu chodníkov, projektové dokumentácie k hasičskej zbrojnici, k plánovanej výstavbe na futbalovom ihrisku, výkup nevysporiadaných pozemkov – pod telocvičňou, futbalovým areálom a pod.. Zmena rozpočtu zahŕňa aj náklady na leasing traktora Zetor.

Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie výročné správy obchodných spoločností, Energetika Turzovka, spoločnosti T- Services a neziskovej organizácie Združenie TKO Semeteš, v ktorých má mesto majetkovú účasť.

Okrem iného poslanci tiež schválili laureátov na udelenie ocenení mesta na rok 2019,ktorí budú ocenení na slávnostnom mestskom zastupiteľstve 16.augusta.

 


Vytvorené: 10. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 10. 7. 2019 07:25
Autor: