Obsah

Zavítajte do Turzovky

Mesto, ktoré je oddávna prirodzeným centrom kultúrneho a spoločenského diania Horných Kysúc pozýva na návštevu turistických zaujímavostí, ktoré určite nadchnú všetkých, čo si prejdú nielen mesto, ale aj okolitú panenskú prírodu, ktorá v lete či v zime vytvára jedinečné čarovné zákutia ako stvorené na romantickú i športovú turistiku.
Turzovka lemovaná riekou Kysuca, obklopená vrchmi Beskýd a Javorníkov v susedstve s Poľskom a Českou republikou má svoju zaujímavú a bohatú históriu  siahajúcu do rokov  1580 - 1598 odkedy sú dokladované prvé písomné zmienky. Lokačná listina a Zakladacie privilégium však boli vydané uhorským palatínom Jurajom Turzom až 21. februára 1602. V roku  1968 získala štatút mesta. Turzovka  bola najväčšou obcou v bývalom Československu, pred rozdelením na 4 obce v roku 1954 mala 14 tisíc obyvateľov.
Dominantou mesta je kostol Nanebovzatia Panny Márie,  baroková stavba z roku 1759 s obrazmi od J. Božetecha Klemensa. Turzovka  je jedným z centier tradičného drotárstva, o čom svedčí i bronzový pamätník Drotár a džarek od akad. maliara Miroslava Cipára umiestnený  v centre mesta. Bol odhalený v roku 1998  pri príležitosti   400. výročia založenia mesta. V tom istom  roku sa konalo i 1. Svetové stretnutie Turzovčanov, odvtedy sa koná každé štyri roky vždy počas známych Beskydských slávností.

24.06.2019

!!!OZNAM!!! ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN

SAMOSPRÁVA MESTA TURZOVKA oznamuje, že v dňoch 25.06.-28.06.2019 bude Mestský úrad prístupný svojim občanom v zmenených úradných hodinách : od 06:00 hod. do 14:00 hod. , okrem Klientskeho centra, to bude prístupné občanom v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.

Detail

21.06.2019

!!!ZMENA!!! MINIMALIZUJEME NÁKLADY NA KÚRENIE A PRISPEJEME K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU

Akcia sa bude konať v pondelok 24.06.2019 od 9:00 do 17:00 hod. namiesto pešej zóny pred Mestským úradom na námestí Juraja Thurzu pri Šarkparku. ​​​​​​​

Detail

19.06.2019

Pozvánka na MsZ

25. júna 2019 (utorok) o 14:00 hod. sa uskutoční v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Turzovke šieste rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke.

Detail

14.06.2019

Samospráva mesta Turzovka oznamuje

Samospráva mesta Turzovka oznamuje vlastníkom rodinných domov, ktorým bol určený a doposiaľ nebol odovzdaný do užívania kompostér JRK 1050 l Premium, v rámci realizácie projektu : Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov“, OPKZP-PO1-SC111-2017-23, aby sa oň prihlásili v Klientskom centre Mestského úradu, v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 15:00 hod. Pre odovzdanie kompostéra je potrebné podpísať Preberací protokol, na základe ktorého bude užívateľovi kompostér odovzdaný na Mestskom podniku služieb. Taktiež dávame do pozornosti obyvateľom, ktorí si už prevzali Preberací protokol na Mestskom úrade v Turzovke a doposiaľ si nevyzdvihli kompostér z Mestského podniku služieb, aby túto povinnosť zbytočne neodkladali a vykonali tak.

Detail

12.06.2019

Pozvánka

Na zasadnutie komisie finančnej a správy majetku mesta za účasti všetkých poslancov MsZ mesta Turzovka na deň 17. júna (pondelok) o 15.30 hod vo veľkej zasadačke MsÚ Turzovka

Detail

11.06.2019

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 12. 06. 2019 od 06.00 hod. do odvolania

Detail

10.06.2019

Pozvánka

Pozvánka na piate neplánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke, dňa 13. júna 2019 (štvrtok) o 14: 30 hod.

Detail

10.06.2019

Pracovná pozícia

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu: VODIČ NÁKLADNÉHO VOZIDLA SK. C Miesto práce: Turzovka Druh pracovného pomeru: plný úväzok Termín nástupu: dohodou Náplň práce: vývoz tuhého komunálneho odpadu a separovaného odpadu Základná zložka mzdy: zákon 553/2003 Z.z. (podľa odpracovaných rokov) Požiadavky na zamestnanca: vodičské oprávnenie sk. C kvalifikačná karta vodiča psychická a zdravotná spôsobilosť Adresa spoločnosti: Mestský podnik služieb Turzovka Predmier 22, 023 54 Turzovka Kontaktná osoba: Rudolf Šobich, tel. :0905 381 464, e-mail: mps.turzovka@turzovka.sk

Detail

03.06.2019

JAŠÍKOVE KYSUCE 2019

51. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov

Detail

15.05.2019

foto- Predmier

Realizovali sa ďalšie protipovodňové opatrenia na Vyšnom konci a v Predmieri

Mesto Turzovka realizovalo v uplynulých dňoch ďalšie opatrenia na ochranu pred povodňami. V mestskej časti Vyšný koniec v lokalite Dičkovci v čase prívalových dažďov dochádzalo k zatopeniu okolitých záhrad ako aj k rozširovaniu a zosúvaniu brehu potoka. Preto sa strojovo upravovalo prírodné koryto potoka. Aby sa zabránilo podmývaniu svahu bol breh koryta potoka doplnený cestnými panelmi. Súbežne s korytom sa doplnili aj betónové odvodňovacie rigoly, ktoré boli vyústené do potoka. V mestskej časti Turzovka Predmier - lokalita krčma u Jozefa, tiež dochádzalo v čase výdatných dažďov k zatopeniu okolitých pozemkov ako aj priľahlých susediacich objektov. „V tejto časti boli zabudované zatrávňovacie betónové tvárnice doplnené o cestný panel, ktorým sa zabezpečí väčšia bezpečnosť hlavne pri príjazdovej komunikácii. Prírodný odvodňovací žľab bol strojovo prečistený a doplnený o betónové odvodňovacie rigoly, ktoré boli doplnené o betónové kanalizačné rúry,“ informoval nás Ing.Ján Červeník, vedúci výstavby a rozvoja mesta.

Detail

15.05.2019

foto- Hlinené

Mesto realizovalo protipovodňové opatrenia aj v Hlinenom

Ďalšie protipovodňové opatrenia zrealizovala samospráva mesta v pondelok 8.apríla 2019 v mestskej časti Hlinené na točni. V tejto lokalite hlavne v zimných mesiacoch nastával problém so zaparkovaním áut miestnych obyvateľov a chatárov. To spôsobovalo komplikácie pri zimnej údržbe a pri otáčaní autobusov. Mesto Turzovka za pomoci ťažkej mechanizácie: kolesový autožeriav Tatra, s nosnosťou 28 t, nákladnými automobilmi a strojovým pásovým minibagrom, vyčistilo koryto prírodného potoka. Následne boli uložené veľké betónové rúry priemeru 1,8 m. Tie boli napojené na existujúce betónové priepusty. Čelá novozabudovaných veľkopriemerových rúr boli vytvorené položením betónových cestných panelov. Na takto vytvorenú konštrukciu sa zhotoví postupný násyp, ktorý vytvorí novú rozsiahlu parkovaciu plochu. Stavebnými prácami sa zosilnil aj svah od priľahlého rodinného domu, ktorý hrozil zosunutím. Práce hlavne pri zabudovaní a osadzovaní betónových rúr a panelov boli sťažené existujúcim vzdušným vedením elektriky aj obmedzeným prístupom pre ťažkú mechanizáciu.

Detail

15.05.2019

foto- Deň matiek

Deti poďakovali svojim mamám

Druhá májová nedeľa je každoročne venovaná našim mamám a starým mamám. Je najlepšou príležitosťou na poďakovanie za ich starostlivosť, obetavosť a lásku. Mesto Turzovka v spolupráci s Kultúrnym a spoločenským strediskom, Centrom voľného času a Materskou školou v Turzovke pripravili pre všetky mamičky v nedeľu 12. mája 2019 pestrý kultúrny program. V úvode programu sa prítomným mamám prihovoril primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis, ktorý im poďakoval za ich lásku, starostlivosť a vyzdvihol dôležitú úlohu matky v našej spoločnosti. V kultúrnom programe sa predstavili deti z materskej školy, heligonkár Adam Gajdičiar a detská folklórna skupina Bukovinka.

Detail

15.05.2019

foto

Pripomenuli sme si 100. výročie od smrti Milana Rastislava Štefánika

V piatok 3.mája sa uskutočnila spomienková slávnosť pri príležitosti 100. výročia od tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Pripravili ju Mesto Turzovka, Centrum voľného času, Základná škola a Základná umelecká škola v Turzovke.  Primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis vo svojom príhovore vyzdvihol význam Štefánika ako štátnika, vojaka, vedca, astronóma, diplomata, národovca a spoluzakladateľa Československej republiky.  

Detail

07.05.2019

SVETOVÝ DEŇ POHYBOM KU ZDRAVIU – 10. MÁJ

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 10. máj za Svetový deň pohybom ku zdraviu (Move for Health Day), pričom ide o celosvetovú iniciatívu s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o zdravom životnom štýle a dôrazom na význam dostatočnej pohybovej aktivity.

Detail