Obsah

Zavítajte do Turzovky

Mesto, ktoré je oddávna prirodzeným centrom kultúrneho a spoločenského diania Horných Kysúc pozýva na návštevu turistických zaujímavostí, ktoré určite nadchnú všetkých, čo si prejdú nielen mesto, ale aj okolitú panenskú prírodu, ktorá v lete či v zime vytvára jedinečné čarovné zákutia ako stvorené na romantickú i športovú turistiku.
Turzovka lemovaná riekou Kysuca, obklopená vrchmi Beskýd a Javorníkov v susedstve s Poľskom a Českou republikou má svoju zaujímavú a bohatú históriu  siahajúcu do rokov  1580 - 1598 odkedy sú dokladované prvé písomné zmienky. Lokačná listina a Zakladacie privilégium však boli vydané uhorským palatínom Jurajom Turzom až 21. februára 1602. V roku  1968 získala štatút mesta. Turzovka  bola najväčšou obcou v bývalom Československu, pred rozdelením na 4 obce v roku 1954 mala 14 tisíc obyvateľov.
Dominantou mesta je kostol Nanebovzatia Panny Márie,  baroková stavba z roku 1759 s obrazmi od J. Božetecha Klemensa. Turzovka  je jedným z centier tradičného drotárstva, o čom svedčí i bronzový pamätník Drotár a džarek od akad. maliara Miroslava Cipára umiestnený  v centre mesta. Bol odhalený v roku 1998  pri príležitosti   400. výročia založenia mesta. V tom istom  roku sa konalo i 1. Svetové stretnutie Turzovčanov, odvtedy sa koná každé štyri roky vždy počas známych Beskydských slávností.

19.09.2019

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Dňa 26.09.2019 o 14:00 hod.

Detail

13.09.2019

UPOZORNENIE

na zmenu úradných hodín v Klientskom centre MsÚ v Turzovke Platné od 16.09.2019

Detail

13.09.2019

R.B.

Na základnej škole došlo k zmene riaditeľa

Primátor mesta Turzovka JUDr. Ľubomír Golis pred začiatkom vyučovania v piatok 13.septembra navštívil základnú školu, aby informoval pedagogický zbor a zamestnancov o zmene v jej vedení. Doterajšia riaditeľka Mgr. Terézia Šupolová sa vzdala svojej funkcie a na jej miesto bol primátorom mesta do riadneho výberového konania poverený poslanec mestského zastupiteľstva a učiteľ Mgr.Rastislav Bakajsa. Primátor mesta poďakoval bývalej riaditeľke za jej prácu a poprial novému riaditeľovi veľa úspechov v novej funkcii. Zároveň požiadal pedagogický zbor o súčinnosť a spoluprácu s povereným riaditeľom.

Detail

10.09.2019

Európsky týždeň mobility s cieľom podpory cestovania verejnou dopravou

Od pondelka 16. septembra až do nedele 22. septembra čakajú na plne platiacich cestujúcich prímestskou dopravou výrazné zľavy na cestovnom. Žilinská župa v spolupráci so SAD Žilina sa zapojila do Európskeho týždňa mobility. Ponúkame nielen našim cestujúcim, ale aj tým, ktorí pravidelne necestujú verejnou autobusovou dopravou , vyskúšať za zvýhodnených podmienok, čo ponúka dnešnému cestujúcemu moderná autobusová doprava, ako alternatíva individuálnej dopravy.

Detail

09.09.2019

Centrum voľného času Vás pozýva na akcie

Centrum voľného času Vás pozýva na akcie

Dni otvorených dverí Tvorivé dielne- čarovné sviečky WORKSHOP- Tvorivé dielne drotárstvo WORKSHOP- Tvorivé dielne- Ľudová strava na Kysuciach

Detail

09.09.2019

Odvolanie

ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Detail

13.08.2019

Pozvánka

OVÍDIUS a E.A. POE v Turzovke

Detail

12.08.2019

!!!Oznam!!!

Uzávierka cestnej komunikácie

Detail

07.08.2019

Mesto skrášľuje priestory pred poliklinikou

Mesto skrášľuje priestory pred poliklinikou

Pekné počasie využíva Mesto Turzovka aj na skrášlenie priestorov pred areálom polikliniky. V uplynulých dňoch sa začalo so stavebnými úpravami chodníkov pre peších. Pôvodné chodníky, ktoré už boli v havarijnom stave  a pôsobili neestetickým dojmom boli aj s existujúcimi betónovými obrubníkmi strojovo odstránené. „V ďalšej etape sa v trase pôvodných chodníkov vybudujú nové chodníky s novými parkovými obrubníkmi, ktoré budú doplnené prvkami drobnej architektúry v podobe parkových lavičiek a prvkami zelene,“ informoval Ing. Ján Červeník vedúci výstavby a rozvoja mesta. Stavebné práce realizuje Mestský podnik služieb v Turzovke a sú financované z vlastných zdrojov mesta.

Detail

07.08.2019

Mesto poskytuje opatrovateľskú službu seniorom v domácom prostredí

Jednou z kompetencií miestnej samosprávy v sociálnej oblasti je poskytovanie sociálnych služieb podľa Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Za podmienok ustanovených týmto zákonom sa poskytuje aj opatrovateľská služba.

Detail

07.08.2019

Práce na rekonštrukcii mestského úradu finišujú

Práce na rekonštrukcii mestského úradu finišujú

V stredu 17. júla 2019 prebehol kontrolný deň na stavbe zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Turzovke.

Detail

07.08.2019

Vynovený parčík pred Živčákovou

Vynovený parčík pred Živčákovou

Mesto Turzovka v uplynulých dňoch zrealizovalo obnovu parčíku v mestskej časti Turzovka Vyšný koniec, vchod na pútnické miesto Živčáková.

Detail

06.08.2019

Pozvánka na siedme plánované - slávnostné zasadnutie MsZ v Turzovke

16.08.2019 o 14:30 vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ

Detail

02.08.2019

Oznam !!! nové telefónne číslo

Vzhľadom na nového telefónneho operátora, telefónne čísla na MsÚ sú dočasne nefunkčné. Volajte na číslo 041/321 99 38 (vrátnica), odtiaľ Vás pracovníci prepoja na oddelenia. O zmenách Vás budeme informovať.

Detail