Obsah

Zavítajte do Turzovky

Mesto, ktoré je oddávna prirodzeným centrom kultúrneho a spoločenského diania Horných Kysúc pozýva na návštevu turistických zaujímavostí, ktoré určite nadchnú všetkých, čo si prejdú nielen mesto, ale aj okolitú panenskú prírodu, ktorá v lete či v zime vytvára jedinečné čarovné zákutia ako stvorené na romantickú i športovú turistiku.
Turzovka lemovaná riekou Kysuca, obklopená vrchmi Beskýd a Javorníkov v susedstve s Poľskom a Českou republikou má svoju zaujímavú a bohatú históriu  siahajúcu do rokov  1580 - 1598 odkedy sú dokladované prvé písomné zmienky. Lokačná listina a Zakladacie privilégium však boli vydané uhorským palatínom Jurajom Turzom až 21. februára 1602. V roku  1968 získala štatút mesta. Turzovka  bola najväčšou obcou v bývalom Československu, pred rozdelením na 4 obce v roku 1954 mala 14 tisíc obyvateľov.
Dominantou mesta je kostol Nanebovzatia Panny Márie,  baroková stavba z roku 1759 s obrazmi od J. Božetecha Klemensa. Turzovka  je jedným z centier tradičného drotárstva, o čom svedčí i bronzový pamätník Drotár a džarek od akad. maliara Miroslava Cipára umiestnený  v centre mesta. Bol odhalený v roku 1998  pri príležitosti   400. výročia založenia mesta. V tom istom  roku sa konalo i 1. Svetové stretnutie Turzovčanov, odvtedy sa koná každé štyri roky vždy počas známych Beskydských slávností.

16.01.2019

Pozvánka na zasadnutie MsZ

V zmysle § 13, ods. 4, písm. a), zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam prvé plánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke,

Detail

15.01.2019

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

Na základe pretrvávajúceho nepriaznivého stavu v obciach postihnutých snehovou kalamitou a naďalej pretrvávajúceho nebezpečenstva ohrozenia života, zdravia osôb a veľkých škôd na majetku Okresný úrad Čadca podľa § 14 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

Detail

09.01.2019

Poplatok za odpad pre rodinné domy a podnikateľské subjekty treba zaplatiť do konca januára 2019

Obdobie sviatkov a osláv vystriedal bežný život. Tak ako v úvode každého roka aj v tomto, na nás čakajú poplatky a daňové povinnosti.

Detail

09.01.2019

Novou predsedníčkou správnej rady Združenia TKO Semeteš sa stala Ing. Jana Majtánová

Novou predsedníčkou správnej rady Združenia TKO Semeteš sa stala Ing. Jana Majtánová

Vo štvrtok 20. decembra 2018 sa konalo zasadnutie správnej rady Združenia TKO Semeteš. Jedným z bodov programu bola aj voľba predsedu správnej rady na obdobie rokov 2019-2022. Stala sa ním poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Turzovke Ing. Jana Majtánová. Pre naše mesto znamená jej zvolenie významný krok k udržaniu transparentnosti združenia v očiach občanov.

Detail

09.01.2019

Oporný múr v Predmieri už slúži občanom

Oporný múr v Predmieri už slúži občanom

Ďalšou významnou a dlho očakávanou stavbou, najmä pre obyvateľov v mestskej časti Predmier bolo stavebné dielo pod názvom: "Odvodnenie a stavebné úpravy miestnej komunikácie v Turzovke – Predmieri".

Detail

09.01.2019

Mesto vytvorilo podmienky pre integrovanú dopravu

Mesto vytvorilo podmienky pre integrovanú dopravu

Autobusová zastávka opäť na pôvodnom mieste

Detail

03.01.2019

Projekt CVČ postupuje do ďalšieho kola

Projekt CVČ postupuje do ďalšieho kola

CVČ Turzovka s radosťou oznamuje, že projekt v programe “Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco, bol zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne! Postupuje do druhého kola, v ktorom budú o jeho podpore rozhodovať zákazníci.

Detail

02.01.2019

Vážení občania!

Poplatok za odpad sa vyberá v Klientskom centre do 14:30 hod. 

Detail

21.12.2018

Z rokovania ustanovujúceho zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva v Turzovke  na funkčné obdobie 2018 – 2022

Z rokovania ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Turzovke na funkčné obdobie 2018 – 2022

Sľub zložili aj dvaja „noví“ poslanci MUDr. Jozef Bajcár a pani Emília Machová

Detail

20.12.2018

Tvorivé vianočné dielne „Svetielka Vianoc“

Tvorivé vianočné dielne „Svetielka Vianoc“

Už sa stalo tradíciou, že v našej materskej škole prebiehajú v predvianočnom čase „tvorivé dielne detí s rodičmi“. Tento rok sa stretnutie detí a rodičov z triedy č.10 netradične uskutočnilo v areáli školskej záhrady pod názvom „Svetielka Vianoc“.

Detail

10.12.2018

Poradňa zdravia

Poradňa zdravia

Ochorenia srdca a ciev patria dlhodobo na prvé miesto spomedzi všetkých úmrtí. Väčšinou sa začnú rozvíjať už v detstve, hoci sa môžu prejaviť až o niekoľko rokov neskôr a dnes už ohrozujú osoby vo veku 20 – 30 rokov. V spoločnosti, kde polovica ľudí predčasne zomiera na srdcovo-cievne choroby, by mal každý mať na pamäti, že týmto ochoreniam sa dá predchádzať.

Detail

04.12.2018

Turzovské deti pripravili darček pre Svätého Otca Františka

Turzovské deti pripravili darček pre Svätého Otca Františka

Prezident SR Andrej Kiska navštívi pápeža Františka vo Vatikáne. Medzi darčekmi pre Svätého otca budú aj práce detí z Detského domova sv. Jozefa v Turzovke.

Detail

04.12.2018

Zaujímavá panelová výstava o histórií na Námestí Juraja Turzu

Zaujímavá panelová výstava o histórií na Námestí Juraja Turzu

Mesto Turzovka v spolupráci s Múzeom Karola Točíka v uplynulých dňoch vyhotovilo v rámci realizácie projektu „Dziedzictwo historyczne Kęty i Turzovki“- ,,Historické dedičstvo Kęty a Turzovka“ – INT/EB/BES/1/II/B/0066 panelovú výstavu, ktorá sa nachádza na Námestí Juraja Turzu.

Detail

04.12.2018

Deti pripravovali adventné venčeky

Deti pripravovali adventné venčeky

Prvou adventnou nedeľou sa pre kresťanov začína obdobie adventu, ktoré trvá štyri týždne. Sú to prípravy na slávenie narodenia Ježiša. Slovo advent pochádza z latinského adventus a znamená príchod. Symbolom tohto obdobia je veniec so štyrmi sviecami. Adventné venčeky pripravovali aj deti v centre voľného času.

Detail

03.12.2018

Právna, sociálna a psychologická pomoc

Právna, sociálna a psychologická pomoc

zadarmo pre obete domáceho násilia

Detail