Obsah

Jana Rudinská

Telefón: 041/4209316
Mobilný telefón: 0915802998
E-mail: jana.rudinska@turzovka.sk
vCard

Úloha v org. štruktúre

Mestský úrad Turzovka - hlavná kontrolórka
Stred 178, Turzovka