Obsah

Mária Cániková

Telefón: 041/4209311
Telefón: 041/4209333
vCard

Úloha v org. štruktúre

Úsek organizačný, správny a vnútornej správy - zamestnankyňa - Chránená dielňa - prevádzka kamerového systému