Obsah

Mgr. Marcela Polková


Úloha v org. štruktúre

Úsek organizačný, správny a vnútornej správy - zamestnankyňa - zastrešuje opatrovateľskú službu