Obsah

Úsek ekonomický a správy majetku mesta

Organizačné zaradenie

Mestský úrad Turzovka > Úseky MsÚ