Obsah

Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Organizačné zaradenie

Mestský úrad Turzovka > Úseky MsÚ

Osoby

MenoFunkcieTelefón
Masnica Marián, Ing.vedúci úseku041/4209330
0905444372
Čmelíková Ľubicazástupkyňa vedúceho úseku041/4209331
0907137434
Bernát Drahošzamestnanec041/4209319
Holková Boženazamestnankyňa041/4209318
Pidych Ján, Mgr.zamestnanec041/4209318
Hrtúsová Martinazamestnankyňa041/4209337
0905575269
Polková Marcela, Mgr.zamestnankyňa - zastrešuje opatrovateľskú službu041/4209339
Staškovanová Helenazamestnankyňa041/4209334
0915842571
Prengelová Katarína, PhDr., PhD.odborný garant NSSDR0917373767
Vyšinský Lukášodborný pracovník NSSDR
Žák Tomášzamestnanec - Chránená dielňa - prevádzka kamerového systému041/4209311
041/4209333
Hroš Peterzamestnanec041/4209332
0918768774
Kubišová Danazamestnankyňa - Chránená dielňa - prevádzka kamerového systému041/4209311
041/4209333
Cániková Máriazamestnankyňa - Chránená dielňa - prevádzka kamerového systému041/4209311
041/4209333
Malík Peterzamestnanec - Chránená dielňa - prevádzka kamerového systému041/4209311
041/4209333
Stuchlíková- Schumerová Stanislavapracovník NSSDR