Obsah

Civilná ochrana

Civilná ochrana

Preskúšanie prevádzkyschopnostii systémov varovania v roku 2017 Stiahnuté: 117x | 09.02.2017

Predchádzanie vzniku požiarov a mimoriadných udalostí Stiahnuté: 114x | 01.02.2017

Zásady správania sa pri živelných pohromách Stiahnuté: 134x | 05.10.2016

Varovanie obyvateľstva Stiahnuté: 113x | 05.10.2016

Čo by mal vedieť každý v prípade ohrozenia Stiahnuté: 122x | 05.10.2016

Odporúčania pre občanov v súvislosti s vysokými teplotami Stiahnuté: 116x | 28.06.2016

Záchranná zdravotná služba Stiahnuté: 116x | 12.10.2015

Príprava na civilnú ochranu Stiahnuté: 136x | 12.10.2015

Ochrana pred požiarmi Stiahnuté: 120x | 12.10.2015

Ochrana pred povodňami Stiahnuté: 121x | 12.10.2015

Kontaktné údaje na Okresný úrad v Čadci, odbor krízového riadenia Stiahnuté: 153x | 12.10.2015

Vírus Ebola Stiahnuté: 111x | 12.10.2015

Čo robiť počas horúčav Stiahnuté: 118x | 12.10.2015

Civilná ochrana Stiahnuté: 124x | 12.10.2015

Bezpečne na ceste Stiahnuté: 109x | 12.10.2015

Stránka

  • 1