Obsah

Civilná ochrana

Civilná ochrana

Preskúšanie prevádzkyschopnostii systémov varovania v roku 2017 Stiahnuté: 105x | 09.02.2017

Predchádzanie vzniku požiarov a mimoriadných udalostí Stiahnuté: 100x | 01.02.2017

Zásady správania sa pri živelných pohromách Stiahnuté: 116x | 05.10.2016

Varovanie obyvateľstva Stiahnuté: 99x | 05.10.2016

Čo by mal vedieť každý v prípade ohrozenia Stiahnuté: 104x | 05.10.2016

Odporúčania pre občanov v súvislosti s vysokými teplotami Stiahnuté: 98x | 28.06.2016

Záchranná zdravotná služba Stiahnuté: 100x | 12.10.2015

Príprava na civilnú ochranu Stiahnuté: 111x | 12.10.2015

Ochrana pred požiarmi Stiahnuté: 101x | 12.10.2015

Ochrana pred povodňami Stiahnuté: 105x | 12.10.2015

Kontaktné údaje na Okresný úrad v Čadci, odbor krízového riadenia Stiahnuté: 128x | 12.10.2015

Vírus Ebola Stiahnuté: 98x | 12.10.2015

Čo robiť počas horúčav Stiahnuté: 101x | 12.10.2015

Civilná ochrana Stiahnuté: 109x | 12.10.2015

Bezpečne na ceste Stiahnuté: 98x | 12.10.2015

Stránka

  • 1