Obsah

Civilná ochrana

Civilná ochrana

Preskúšanie prevádzkyschopnostii systémov varovania v roku 2017 Stiahnuté: 230x | 09.02.2017

Predchádzanie vzniku požiarov a mimoriadných udalostí Stiahnuté: 210x | 01.02.2017

Zásady správania sa pri živelných pohromách Stiahnuté: 234x | 05.10.2016

Varovanie obyvateľstva Stiahnuté: 222x | 05.10.2016

Čo by mal vedieť každý v prípade ohrozenia Stiahnuté: 220x | 05.10.2016

Odporúčania pre občanov v súvislosti s vysokými teplotami Stiahnuté: 199x | 28.06.2016

Záchranná zdravotná služba Stiahnuté: 211x | 12.10.2015

Príprava na civilnú ochranu Stiahnuté: 234x | 12.10.2015

Ochrana pred požiarmi Stiahnuté: 224x | 12.10.2015

Ochrana pred povodňami Stiahnuté: 205x | 12.10.2015

Kontaktné údaje na Okresný úrad v Čadci, odbor krízového riadenia Stiahnuté: 307x | 12.10.2015

Vírus Ebola Stiahnuté: 209x | 12.10.2015

Čo robiť počas horúčav Stiahnuté: 210x | 12.10.2015

Civilná ochrana Stiahnuté: 212x | 12.10.2015

Bezpečne na ceste Stiahnuté: 200x | 12.10.2015

Stránka

  • 1