Obsah

Civilná ochrana

Civilná ochrana

Preskúšanie prevádzkyschopnostii systémov varovania v roku 2017 Stiahnuté: 289x | 09.02.2017

Predchádzanie vzniku požiarov a mimoriadných udalostí Stiahnuté: 274x | 01.02.2017

Zásady správania sa pri živelných pohromách Stiahnuté: 292x | 05.10.2016

Varovanie obyvateľstva Stiahnuté: 285x | 05.10.2016

Čo by mal vedieť každý v prípade ohrozenia Stiahnuté: 279x | 05.10.2016

Odporúčania pre občanov v súvislosti s vysokými teplotami Stiahnuté: 261x | 28.06.2016

Záchranná zdravotná služba Stiahnuté: 275x | 12.10.2015

Príprava na civilnú ochranu Stiahnuté: 311x | 12.10.2015

Ochrana pred požiarmi Stiahnuté: 301x | 12.10.2015

Ochrana pred povodňami Stiahnuté: 264x | 12.10.2015

Kontaktné údaje na Okresný úrad v Čadci, odbor krízového riadenia Stiahnuté: 408x | 12.10.2015

Vírus Ebola Stiahnuté: 269x | 12.10.2015

Čo robiť počas horúčav Stiahnuté: 269x | 12.10.2015

Civilná ochrana Stiahnuté: 278x | 12.10.2015

Bezpečne na ceste Stiahnuté: 257x | 12.10.2015

Stránka

  • 1