Obsah

Civilná ochrana

Civilná ochrana

Preskúšanie prevádzkyschopnostii systémov varovania v roku 2017 Stiahnuté: 239x | 09.02.2017

Predchádzanie vzniku požiarov a mimoriadných udalostí Stiahnuté: 218x | 01.02.2017

Zásady správania sa pri živelných pohromách Stiahnuté: 243x | 05.10.2016

Varovanie obyvateľstva Stiahnuté: 232x | 05.10.2016

Čo by mal vedieť každý v prípade ohrozenia Stiahnuté: 229x | 05.10.2016

Odporúčania pre občanov v súvislosti s vysokými teplotami Stiahnuté: 211x | 28.06.2016

Záchranná zdravotná služba Stiahnuté: 222x | 12.10.2015

Príprava na civilnú ochranu Stiahnuté: 244x | 12.10.2015

Ochrana pred požiarmi Stiahnuté: 233x | 12.10.2015

Ochrana pred povodňami Stiahnuté: 213x | 12.10.2015

Kontaktné údaje na Okresný úrad v Čadci, odbor krízového riadenia Stiahnuté: 329x | 12.10.2015

Vírus Ebola Stiahnuté: 219x | 12.10.2015

Čo robiť počas horúčav Stiahnuté: 218x | 12.10.2015

Civilná ochrana Stiahnuté: 222x | 12.10.2015

Bezpečne na ceste Stiahnuté: 207x | 12.10.2015

Stránka

  • 1