Obsah

Súťaže

CENOVÁ PONUKA NA KRÁTKODOBÝ PRENÁJOM MAJETKU MESTA TURZOVKA - NA ZABEZPEČENIE OBČERSTVENIA NA KULTÚRNE PODUJATIA TURZOVSKÉHO LETA 2018

Ponuka tu ku stiahnutiu
Oznámenie tu ku stiahnutiu
Cenová ponuka FO tu ku stiahnutiu
Cenová ponuka PO tu ku stiahnutiu
Nájomná zmluva FO tu ku stiahnutiu
Nájomná zmluva PO tu ku stiahnutiu
Vzor čestného vyhlásenia k majetku tu ku stiahnutiu
Výpis z katastra - LV č. 1341, parcelné číslo 560/9 tu ku stiahnutiu
Výpis z katastra - LV č. 1341, parcelné číslo 560/11 tu ku stiahnutiu
Výpis z katastra - LV č. 1341, parcelné číslo 560/14 tu ku stiahnutiu
Snímok mapy tu ku stiahnutiu