Obsah

Správy

Zámer nakladania s nehnuteľným majetkom mesta

Prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na 1. p. budove MsÚ celý text

ostatné | 10. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Zámer nakladania s nehnuteľným majetkom mesta

Odpredaj pozemkov s parcelným číslom C-KN č. 2712/3 celý text

ostatné | 10. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Zámer nakladania s nehnuteľným majetkom mesta Turzovka

Kupujúci- Energetika Turzovka celý text

ostatné | 10. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Zámer nakladania s nehnuteľným majetkom mesta

Prenájom Sociálnej budovy čs. 21, Turzovka, Predmier celý text

ostatné | 21. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Záznam z uzávierky OVS č. 1/2018

na prenájom Sociálnej budovy čs. 21, Predmier, Turzovka celý text

ostatné | 20. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Zámer nakladania s majetkom mesta

Zámer odpredaja pozemku s parcelným číslom CKN č. 427/29 - p. Perla Michalíková celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Zámer nakladania s majetkom mesta

Zámer prenájmu časti pozemku z parcele CKN č. 2431 - p. Pavol Chudej celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Zámer nakladania s majetkom mesta

Zámer odpredaja pozemku s parcelným číslom CKN č. 2752/7 - p. Ján Černík celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Zámer nakladania s majetkom mesta

Zámer prenájmu nebytového priestoru - OZ Spolok priateľov Turzovky celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2018

(ďalej len ako OVS č. 1/2018) na prenájom Sociálnej budovy čs. 21, Predmier, Turzovka celý text

ostatné | 4. 10. 2018 | Autor: Správce Webu