Obsah

Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka

Turzovka Jašíkova 179
Tel: 041-43 52 308              
E-mail: kultura@turzovka.sk
www.kulturaturzovka.sk


Zabezpečuje kultúrno spoločenskú činnosť v organizačných jednotkách Mestská knižnica, Kino Jašík a zodpovedá za prevádzku, činnosti podujatia v KD R. Jašíka.

MESTSKÁ KNIŽNICA
Mestská knižnica  poskytuje tieto služby: Laminovanie, prepisovanie rukopisov, hrebeňová väzba, inzercia, vysielanie v mestskom rozhlase