Obsah

Verejné obstarávanie MPS

2019

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods 10 a 11 IV štvrťrok 2019 Stiahnuté: 17x | 21.01.2020

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami IV.štvrťrok 2019 Stiahnuté: 17x | 21.01.2020

Výzva na predloženie ponúk- Kameniny Stiahnuté: 24x | 04.11.2019

Súhrna správa o zmluvách podľa § 10 odst. 10 a 11 Stiahnuté: 30x | 17.10.2019

Výzva na predloženie ponuky-Dodanie posypovej soli pre potreby zimnej údržby Stiahnuté: 41x | 09.10.2019

Výzva na predloženie ponuky- Dodanie svietidiel a elektroinštalačného materiálu Stiahnuté: 35x | 08.10.2019

Súhrnná správa o zmluvách s nízkymi hodnotami II.štvrťrok Stiahnuté: 46x | 19.07.2019

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods.10 a 11 II.štvrťrok Stiahnuté: 46x | 19.07.2019

VÝZVA na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a výber dodávateľa Stiahnuté: 64x | 10.06.2019

2018

Súhrnná správa o zadaní zákaziek za IV. štvrťrok 2018 Stiahnuté: 117x | 18.01.2019

Súhrnná správa o zadaní zákaziek za III. štvrťrok 2018 Stiahnuté: 135x | 19.10.2018

Súhrná správa o zadaní zákaziek II. štvrťrok 2018 Stiahnuté: 175x | 19.10.2018

Súhrnná správa o zadaní zákaziek I. štvrťrok 2018 Stiahnuté: 190x | 19.04.2018

2017

Súhrnná správa o zadaní zákaziek IV.štvrťrok 2017 Stiahnuté: 218x | 29.01.2018

Súhrnná správa o zadaní zákaziek II. štvrťrok 2017 Stiahnuté: 222x | 29.01.2018

Súhrnná správa o zadaní zákaziek za I. štvrťrok 2017 Stiahnuté: 220x | 29.01.2018

Plán verejného obstarávania na rok 2017 Stiahnuté: 210x | 29.01.2018

2016

Súhrnná správa o zadaní zákaziek za IV. štvrťrok 2016 Stiahnuté: 219x | 29.01.2018

Stránka

  • 1