Obsah

Verejné obstarávanie MPS

2019

Výzva na predloženie ponúk- Kameniny Stiahnuté: 9x | 04.11.2019

Súhrna správa o zmluvách podľa § 10 odst. 10 a 11 Stiahnuté: 14x | 17.10.2019

Výzva na predloženie ponuky-Dodanie posypovej soli pre potreby zimnej údržby Stiahnuté: 24x | 09.10.2019

Výzva na predloženie ponuky- Dodanie svietidiel a elektroinštalačného materiálu Stiahnuté: 18x | 08.10.2019

Súhrnná správa o zmluvách s nízkymi hodnotami II.štvrťrok Stiahnuté: 29x | 19.07.2019

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods.10 a 11 II.štvrťrok Stiahnuté: 31x | 19.07.2019

VÝZVA na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a výber dodávateľa Stiahnuté: 47x | 10.06.2019

2018

Súhrnná správa o zadaní zákaziek za IV. štvrťrok 2018 Stiahnuté: 101x | 18.01.2019

Súhrnná správa o zadaní zákaziek za III. štvrťrok 2018 Stiahnuté: 120x | 19.10.2018

Súhrná správa o zadaní zákaziek II. štvrťrok 2018 Stiahnuté: 158x | 19.10.2018

Súhrnná správa o zadaní zákaziek I. štvrťrok 2018 Stiahnuté: 170x | 19.04.2018

2017

Súhrnná správa o zadaní zákaziek IV.štvrťrok 2017 Stiahnuté: 199x | 29.01.2018

Súhrnná správa o zadaní zákaziek II. štvrťrok 2017 Stiahnuté: 202x | 29.01.2018

Súhrnná správa o zadaní zákaziek za I. štvrťrok 2017 Stiahnuté: 200x | 29.01.2018

Plán verejného obstarávania na rok 2017 Stiahnuté: 190x | 29.01.2018

2016

Súhrnná správa o zadaní zákaziek za IV. štvrťrok 2016 Stiahnuté: 199x | 29.01.2018

Stránka

  • 1