Obsah

Verejné obstarávanie MPS

2020

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za IV. štvrťrok 2020 Stiahnuté: 20x | 20.01.2021

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods.10 a 11 za IV. štvrťrok 2020 Stiahnuté: 19x | 20.01.2021

Súhrnná správa o zmluvách § 10 ods. 10 a 11 za III. štvrťrok 2020 Stiahnuté: 41x | 20.10.2020

Výzva na predloženie ponuky- Posypová soľ Stiahnuté: 44x | 01.10.2020

Výzva na predkladanie ponúk- mulčovač Stiahnuté: 43x | 30.09.2020

VÝZVA na predkladanie ponúk- snehová zadná radlica Stiahnuté: 41x | 28.09.2020

Súhrnná správa o zmluvách § 10 ods. 10 a 11 za II. štvrťrok 2020 Stiahnuté: 54x | 14.07.2020

Súhrnná správa o zmluvách § 10 ods. 10 a 11 za I. štvrťrok 2020 Stiahnuté: 49x | 14.07.2020

2019

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods 10 a 11 IV štvrťrok 2019 Stiahnuté: 96x | 21.01.2020

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami IV.štvrťrok 2019 Stiahnuté: 89x | 21.01.2020

Výzva na predloženie ponúk- Kameniny Stiahnuté: 108x | 04.11.2019

Súhrna správa o zmluvách podľa § 10 odst. 10 a 11 Stiahnuté: 99x | 17.10.2019

Výzva na predloženie ponuky-Dodanie posypovej soli pre potreby zimnej údržby Stiahnuté: 117x | 09.10.2019

Výzva na predloženie ponuky- Dodanie svietidiel a elektroinštalačného materiálu Stiahnuté: 137x | 08.10.2019

Súhrnná správa o zmluvách s nízkymi hodnotami II.štvrťrok Stiahnuté: 119x | 19.07.2019

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods.10 a 11 II.štvrťrok Stiahnuté: 124x | 19.07.2019

VÝZVA na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a výber dodávateľa Stiahnuté: 140x | 10.06.2019

2018

Súhrnná správa o zadaní zákaziek za IV. štvrťrok 2018 Stiahnuté: 213x | 18.01.2019

Súhrnná správa o zadaní zákaziek za III. štvrťrok 2018 Stiahnuté: 204x | 19.10.2018

Súhrná správa o zadaní zákaziek II. štvrťrok 2018 Stiahnuté: 247x | 19.10.2018

Stránka