Obsah

Správy

prvá
z 2
ďalší posledná

#

Stavanie snehuliaka

Dňa 02. 12. 2016 sme v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha stavali spoločne snehuliaka. Snehu bolo dostatok, a tak práca išla deťom od ruky. Chlapci vyrobili veľké gule a dievčatá snehuliaka pekne dozdobili. Počas stavania sa deti zabávali guľovaním a tak pekne vyštípaní mrazom sme si uvarili horúci čaj a tak pekne zakončili túto zimnú akciu. celý text

ostatné | 6. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Zdobenie vianočného stromčeka

Dňa 01. 12. 2016 sme v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha ozdobovali vianočný stromček. Na začiatku akcie nás milo prekvapili chlapci z Detského Domova Semeteš a prišli nám pomôcť. Deti si na stromček zavesili perníčky, ktoré si ozdobili deň vopred a ozdoby, ktoré si vyrábali na krúžku šikovných rúk. celý text

ostatné | 5. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Výroba adventných vencov a detská Katarínska diskotéka

Dňa 25.11. 2016 sa v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha na Vyšnom konci vyrábali adventné vence. Do akcie sa zapojili deti z Vyšného konca spolu s rodičmi, mamičky z klubu a aj seniori, ktorí navštevujú Dúha klub. Vyrobené svietniky si deti aj seniori odniesli do svojich domácnosti, aby mohli v nedeľu zapáliť prvú adventnú sviečku. celý text

ostatné | 28. 11. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Posedenie pre seniorov

Dňa 20.10. 2016 sa v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha na Vyšnom konci konalo posedenie pre seniorov v rámci mesiaca október, ktorý je mesiacom úcty k starším. Do akcie boli zapojené aj deti zo Základnej Umeleckej Školy v Turzovke, ktoré prišli našim seniorom spríjemniť posedenie krásnym spevom a hrou na heligónke. Deti z Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu si pripravili krátky príhovor a malé občerstvenie, ktoré si nachystali na krúžku varenia. celý text

ostatné | 21. 10. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Výlet na Živčákovú

Dňa 28.9.2016 sme sa zúčastnili pešej púte na Živčákovú spolu so seniormi z Vyšného konca. Stretli sme sa ráno o 8:00 na Vyšnom konci a spolu s českými pútnikmi a ich kňazom sme sa vydali na púť. Cestou sme absolvovali krížovú cestu aj Bolestný ruženec.
Na hore Živčák sme sa zúčastnili pripravenej sv.omše a vydali sme sa k prameňom s liečivou vodou. V poobedných hodinách sme sa vrátili domov. celý text

ostatné | 29. 9. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Futbalový turnaj

Dňa 23.9.2016 sa v Nízkoprahovom dennom centre Dúha na Vyšnom konci konal futbalový turnaj. Do akcie boli zapojené aj deti z Detského Domova Horný Kelčov. Hralo sa v systéme každý s každým, pričom družstvo DD Horný Kelčov prišlo s dvoma družstvami. Chlapci z družstva Vyšný koniec bojovali statočne, ale na hráčov DD Horný Kelčov nestačili a konečné poradie bolo:
1. miesto DD Horný Kelčov - starší žiaci
2. miesto DD Horný Kelčov - mladší žiaci
3. miesto Deti z družstva Vyšný koniec celý text

ostatné | 26. 9. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Rozlúčka s prázdninami v Nízkoprahovom dennom centre Dúha

Dňa 26.08. 2016 sa konala v Nízkoprahovom dennom centre Dúha rozlúčka s prázdninami. Do akcie boli zapojené aj deti s Detského Domova Horný Kelčov. Rodičia spolu s deťmi si opiekli pripravené klobásky a spoločne si posedeli pri ohníku, kde im na gitare zahrala dobrovoľníčka Laura Klagová.
Deti si potom zasúťažili v rôznych disciplínach a zbierali pečiatky do súťažnej knižky. Nakoniec boli odmenené medailami a sladkosťami. celý text

ostatné | 29. 8. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Prázdninové pečenie zemiakových placiek pre deti, rodičov a starých rodičov v DÚHE

Dňa 28.7.2016 sa konalo v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu v DÚHE na Vyšnom konci prázdninové pečenie zemiakových placiek pre deti, rodičov a starých rodičov. O 13:00 hod. sme sa všetci stretli v DÚHE a začalo pečenie zemiakových placiek. I keď nám neprialo počasie, nenechali sme sa odradiť a všade vládla dobrá nálada. celý text

ostatné | 29. 7. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Oslava ukončenia školského roka a privítanie prázdnin v DÚHE

Dňa 30.6.2016 sa konala v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu v DÚHE na Vyšnom konci rozlúčka so školským rokom a privítanie prázdnin. Popoludnie bolo určené pre deti a rodiny s deťmi. O 15:00 hod. sme sa všetci stretli v DÚHE a začala sa opekačka. O 16:00 hod. sa začali súťaže pre deti: nosenie vody na čas, hádzanie loptičkou do plechoviek, skákanie vo vreci a iné. Súťaže sa nakoniec vyhodnotili a všetky detičky boli odmenené sladkou odmenou. celý text

ostatné | 30. 6. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Jarné prázdniny v Dúhe

Jarné prázdniny sú pre všetky deti sviatkom oddychu a zábavy. Nebolo tomu inak ani v Nízkoprahovom dennom centre Dúha. V rámci edukácie, integrity a správneho využívania voľného času navštívili NDC aj deti z Detského domova Horný Kelčov. V Dúhe sa pod dozorom svojich dvoch p. vychovávateliek a pracovníčky mesta zúčastnili ping-pongového turnaja, súťaže v stolnom futbale a ešte rôznych iných spoločenských hier, súťaží a zábavy. Spríjemnili si tak navzájom, spolu s ostatnými deťmi mesta Turzovky, svoje prázdniny a vykúzlil sa úsmev na tvári nejedného z nich. Tešíme sa na ďalšie spoločné hry a stretnutia. celý text

ostatné | 15. 3. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Deti v Dúhe ozdobovali vianočný stromček

Počas vianočných sviatkov si deti a mládež v Nízkoprahovom dennom centre Dúha spríjemnili vnútorné priestory budovy výzdobou okien rôznymi vianočnými ozdobami, vystrihovačkami z papiera, reťazcami z farebného papiera a taktiež si krásne vyzdobili vianočný stromček a nástenku. Spoločne si zaspievali, zabavili sa a tešili sa na príchod Ježiška.
Využili tak nielen správne a efektívne svoj voľný čas, ale rozvíjali týmto spôsobom i estetické cítenie a Dúha sa tak naplnila radosťou z očakávania radostnej zvesti – narodenia Spasiteľa, z Vianoc a spoločne strávených chvíľ. celý text

ostatné | 18. 2. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Prímestský tábor

Projekt Leto s deťmi realizovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja pokračuje prímestským táborom v "Dúhe". Prvý deň sa zúčastnilo tábora 38 detí. Keďže bol slnečný deň, aktivity boli zamerané na pohyb. Deti si vyskúšali aj Frisbee Ultimate pod vedením mládeže, ktorá rozbieha tento šport v meste Turzovka. Tábor bude do 22.08. od 10:00 do 18:00 hod. v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu "Dúha" na Vyšnom Konci. celý text

ostatné | 19. 8. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Leto s deťmi

Vedenie turzovskej samosprávy s podporou Žilinského samosprávneho kraja, občianskeho združenia Rozviažme im krídla a za výraznej participácie dobrovoľníkov z mesta Turzovka zrealizovalo počas úvodných prázdninových týždňov v júli projekt Leto s deťmi. Projekt spočíval v realizácii prímestského tábora a bol zameraný predovšetkým na vykonávanie základnej sociálnej prevencie. Celý tábor sa niesol v duchu rozprávok a bol pomenovaný „Z rozprávky do rozprávky". celý text

ostatné | 16. 7. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Prímestský tábor

Od 7.7. mesto Turzovka v spolupráci s občianskym združením Rozviažme im krídla a dobrovoľníkmi, začalo realizovať prímestský tábor v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu na Vyšnom konci. Tento projekt je zameraný na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany v rámci primárnej a sekundárnej sociálnej prevencie.
Prvý deň navštívilo tábor 63 detí, ktoré sa pod dozorom mali možnosť zapojiť do rôznych aktivít. Projekt finančne podporil Žilinský samosprávny kraj, mesto Turzovka, OZ: Rozviažme im krídla a jednotlivci z mesta Turzovka. celý text

ostatné | 7. 7. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Projekt Spoločné chvíle

Občianske združenie Rozviažme im krídla realizuje pre seniorov v meste Turzovka projekt Spoločné chvíle. Projekt je zameraný na kreatívne dielne, ktorých cieľom je zvyšovať kvalitu života seniorov prostredníctvom uspokojovania sociálnych potrieb ako kontaktu s komunitou, potreby uznania, sebarealizácie, ale aj udržanie jemnej motoriky. Stretnutia so seniormi v Dennom centre (klub dôchodcov) budú každú stredu od 13:00 do 15:30.
V rámci kreatívnych dielní majú seniori pod vedením členov občianskeho združenia možnosť pracovať s rôznym prírodným materiálom. Prvý krát sme sa stretli 02.07. a seniori mali možnosť pracovať s papierom a prútim. Z papiera sa naučili vyrobiť papierovú ružu a z prútia začali pliesť košík pod vedením pána Emila Hranca. Najbližšie sa stretneme v dennom centre so seniormi 16.07. 2014. Projekt podporil Nadačný fond Kia motors Slovensko v nadáciám Pontis. celý text

ostatné | 3. 2. 2014 | Autor: Správce Webu
foto1

Prázdniny v Dúhe

V nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu na Vyšnom konci začalo mesto Turzovka realizovať od 22.07 projekt Prázdniny v Dúhe s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Projekt je zameraný na aktívne využívanie voľného času detí počas prázdnin. Prvý deň sa na tábore zúčastnilo 37 detí. Prímestský tábor bude trvať do 26.07 2013. celý text

ostatné | 22. 2. 2013 | Autor: Správce Webu
prvá
z 2
ďalší posledná