Obsah

VZN a legislatívne normy Mesta

Územný plán - doplnok č. 3 - schválený

2017

05 - Výkres riešenia verejného tech. vybavenia - vodné hospodárstvo

Územný plán - doplnok č. 3 - schválený

05 - Výkres riešenia verejného tech. vybavenia - vodné hospodárstvo.pdf Stiahnuté: 214x | 01.03.2018

04 - Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia

Územný plán - doplnok č. 3 - schválený

04 - Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia.pdf Stiahnuté: 185x | 01.03.2018

03 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - 1:5 000

Územný plán - doplnok č. 3 - schválený

03 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - 1.5 000.pdf Stiahnuté: 192x | 01.03.2018

02 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - 1:10 000

Územný plán - doplnok č. 3 - schválený

02 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - 1 .10 000.pdf Stiahnuté: 189x | 01.03.2018

01 - Výkres širších vzťahov

Územný plán - doplnok č. 3 - schválený

01 - Výkres širších vzťahov.pdf Stiahnuté: 176x | 01.03.2018

ÚP Mesta Turzovka - zmeny a doplnky č. 3 - pdf

Územný plán - doplnok č. 3 - schválený

ÚP Mesta Turzovka - zmeny a doplnky č. 3 - pdf.pdf Stiahnuté: 179x | 01.03.2018

ÚP Mesta Turzovka - zmeny a doplnky č. 3 - docx

Územný plán - doplnok č. 3 - schválený

ÚP Mesta Turzovka - zmeny a doplnky č. 3 - docx.docx Stiahnuté: 229x | 01.03.2018

2017 - VZN o záväznej časti zmeny a doplnku č. 3 ÚP Mesta Turzovka + schválený územný plán

dokumenty ÚP najdete v sekci Strategické dokumenty/Územný plán

vzn_c_3_2017_o_zavaznej_casti_zmeny_a_doplnku_c_3_up.pdf Stiahnuté: 353x | 28.02.2018

2017 - Novelizácia č.3/2017 VZN Mesta Turzovka č.7/2009 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch

2017_novelizacia_c_3_2017_vzn_c_7_2009_o_miestnych_daniach_a_poplatkoch.pdf Stiahnuté: 209x | 02.01.2018

2017 - VZN - Novelizácia č.8/2017 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka na rok 2018

2017_vzn_dotacie_na_ziaka_na_rok_2018.docx Stiahnuté: 185x | 21.12.2017

2017 - VZN - Novelizácia č.1/2017 O pod. predaja výrobkov a poskytovania služ. na trh. miestach

2017_novelizacia_vzn_o_pod_predaja_a_poskytovani_sluz_na_trh_miestach.pdf Stiahnuté: 182x | 30.06.2017

2017 - VZN o vyhradení plôch a miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií

2017_vzn_o_vyhraden_ploch_a_miest_na_umiestnovanie_volebnych_plagatov.pdf Stiahnuté: 160x | 12.06.2017

2017 - VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach - Novelizácia č. 2/2019

2017_vzn_o_vyske_prispevku_na_ciastocnu_uhradu_nakladov_v_skolach_a_sk_zariadeniach.doc Stiahnuté: 156x | 12.03.2019

2016

2016 - VZN o pravidlách nakladania s nájomnými bytmi Mesta Turzovka

20016_vzn_o_pravidlach_nakladania_s_najomnymi_bytmi.doc Stiahnuté: 160x | 28.12.2016

2016 - VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka

2016_vzn_o_urceni_vysky_dotacie_na_prevadzku_a_mzdy_na_ziaka.docx Stiahnuté: 107x | 15.12.2016

2016 - VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Turzovka

vzn_nakladanie_s_odpadmi.pdf Stiahnuté: 138x | 25.11.2016

2016 - VZN o poskytovaní jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi

2016_vzn_jednorazova_davka_pomoci_v_hmotnej_nudzi.pdf Stiahnuté: 138x | 12.05.2016

2016 - VZN o sociálnych službách

2016_spojene_vzn_soc_sluzby_preprav_sluzba.pdf Stiahnuté: 180x | 12.05.2016

2015

2015 - Novelizácia VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa

2015_novelizacia_vzn_o_urceni_miesta_a_casu_zapisu_dietata.doc Stiahnuté: 106x | 02.05.2016

2015 - VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka na rok 2016

2015_vzn_o_urceni_vysky_dotacie_na_prevadzku_a_mzdy_naziaka_na_rok_2016.docx Stiahnuté: 126x | 10.12.2015

Stránka