Obsah

VZN a legislatívne normy Mesta

Územný plán - doplnok č. 3 - schválený

2016

2016 - VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Turzovka

vzn_nakladanie_s_odpadmi.pdf Stiahnuté: 157x | 25.11.2016

2016 - VZN o poskytovaní jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi

2016_vzn_jednorazova_davka_pomoci_v_hmotnej_nudzi.pdf Stiahnuté: 162x | 12.05.2016

2016 - VZN o sociálnych službách

2016_spojene_vzn_soc_sluzby_preprav_sluzba.pdf Stiahnuté: 215x | 12.05.2016

2015

2015 - Novelizácia VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa

2015_novelizacia_vzn_o_urceni_miesta_a_casu_zapisu_dietata.doc Stiahnuté: 125x | 02.05.2016

2015 - VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka na rok 2016

2015_vzn_o_urceni_vysky_dotacie_na_prevadzku_a_mzdy_naziaka_na_rok_2016.docx Stiahnuté: 143x | 10.12.2015

2015 - VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení

vzn_o_urceni_dotacie.pdf Stiahnuté: 115x | 24.02.2015

2015 - Vnútorná smernica č. 1/2015 v podrobnostiach pri oznamovaní protispoločenskej činnosti

vnutorna_smernica_c_1_2015_protispolocenska_cinnost.pdf Stiahnuté: 122x | 10.02.2015

2014

VZN č.1/2014 o udeľovaní ocenení Mesta Turzovka

vzn1_2014.docx Stiahnuté: 147x | 06.03.2014

2013

Novelizácia VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, MŠ a šk. zariadení

noveliz12.doc Stiahnuté: 113x | 09.12.2013

Novelizácia č.1/2013 VZN č.7/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a dro

novelizacia1_2013.doc Stiahnuté: 139x | 09.12.2013

Novelizácia č.1/2013 - VZN č.1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej um

novelizacia55.docx Stiahnuté: 111x | 21.11.2013

Novelizácia č.1/2013 - VZN č.7/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

novelizacia323.doc Stiahnuté: 130x | 21.11.2013

VZN č.7/2013 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Turzovka

reklama323.pdf Stiahnuté: 112x | 31.10.2013

VZN č.6/2013 o záväznej časti Územného plánu zóny Turzovka - IBV Bukovina

bukovina1.pdf Stiahnuté: 120x | 31.10.2013

VZN č.5/2013 o verejnom poriadku na území mesta Turzovka

VZN Mesta Turzovka o verejnom poriadku na území mesta Turzovka.doc Stiahnuté: 146x | 21.06.2013

VZN č.2/2013 o záväzných častiach zmeny a doplnku č.2 ÚP mesta Turzovka

uzemny_plan.doc Stiahnuté: 107x | 27.02.2013

Novelizácia č.1.2013 VZN č.6.2009 o nakladaní s komunálnym odpadom

1_2013.doc Stiahnuté: 117x | 27.02.2013

VZN č.4/2013 o sieti, správe a používaní miestnych komunikácií

2_2013.docx Stiahnuté: 264x | 27.02.2013

VZN č.3 - 2013 o vodení a držaní psov na území Mesta Turzovka

3_2013.doc Stiahnuté: 130x | 27.02.2013

2012

VZN o odpadoch-novela

VZN o odpadoch-novela 2013.doc Stiahnuté: 122x | 09.01.2013

Stránka