Obsah

VZN a legislatívne normy Mesta

Územný plán - doplnok č. 3 - schválený

2012

Ohlásenie k miestnym daniam

Ohlásenie k miestnym daniam....docx Stiahnuté: 125x | 09.01.2013

Novelizácia č.1/2012 - VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku

Návrh VZN 2013-dane.doc Stiahnuté: 140x | 09.01.2013

Novelizácia č.2/2012 - VZN č.2/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách

VZN č.22008 školné.docx Stiahnuté: 114x | 09.01.2013

VZN dotácia na žiaka 2013

Návrh VZN dotácia na žiaka 2013.docx Stiahnuté: 112x | 09.01.2013

Novelizácia č. 1/2012 - Zásady hospodárenia s majetkom mesta Turzovka

zasady hospodarenia.docx Stiahnuté: 135x | 17.05.2012

Novelizácia č.1/2012 - Zásady odmeňovania volených funkcionárov Mesta Turzovka ...

novelizacia c1.doc Stiahnuté: 118x | 17.05.2012

VZN č.1.2012 o doplnku č.1 k záväznej čast i ÚP mesta Turzovka.doc

VZN č.1.2012 o doplnku č.1.doc Stiahnuté: 121x | 12.03.2012

Novelizácia č.1.2012 VZN č.1.2010 o výške dotácie na prevádzku v školách a šk. zar.

Novelizácia č.1.2012 VZN č.1.2010.docx Stiahnuté: 121x | 12.03.2012

2011

VZN Mesta Turzovka č. 1/2011 o Mestskej polícii v Turzovke - Novelizácia č.1/2019

VZN č.1 - 2011 o Mestskej polícii v Turzovke.doc Stiahnuté: 134x | 20.02.2019

Novelizácia č1/2011 VZN č. 7/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

Novelizácia č.1.2011 VZN č.7.2009 o miestnych daniac_h a poplatku za KO a DSO na území mesta Turzovka.doc Stiahnuté: 127x | 15.12.2011

Novelizácia č. 1/2011 VZN č. 6/2009 o nakladaní s KO a DSO území mesta Turzovka

Novelizácia č.1.2011 VZN č.6.2009 o nakladaní s KO_ a DSO na území mesta Turzovka.doc Stiahnuté: 119x | 15.12.2011

VZN č. 3/2011 o zabezpečení dodávky vody z verej. vodovodu a odvádzania odpad. vody ver.kanal

VZN 3-2011 o napájaní nehnuteľností na vodovod a kanalizáciu.pdf Stiahnuté: 134x | 02.06.2011

Novelizácia č.1/2011 VZN Mesta Turzovka č.1/2006 o pohrebníctve –

novelizacia 1-2011 o pohrebníctve.pdf Stiahnuté: 241x | 02.06.2011

VZN č. 2/2011 - Požiarny poriadok mesta Turzovka

VZN č.2 2011 - Požiarny poriadok mesta.doc Stiahnuté: 171x | 23.03.2011

Novelizácia č.1 - 2011 VZN č.1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy v školách

2011VZN o určení dotácie na prevádzku v školách.doc Stiahnuté: 117x | 23.03.2011

Zásady odmeňovania volených funkcionárov, členov samospráv. orgánov a odmeňov. úkonov za obrady

Zasadyodmenovaniafunkcionarov.doc Stiahnuté: 134x | 23.03.2011

Zásady hospodárenia s majetkom mesta Turzovka-novelizácia č. 1-úplné znenie

Zasadyhospodarenia-novelizaciac.1-2011.doc Stiahnuté: 137x | 23.03.2011

2010

Štatút mesta Turzovka - novelizácia č. 1/2010

Štatút mesta Turzovka - novelizácia č.1 - 2010.doc Stiahnuté: 118x | 12.03.2019

2010 - VZN č. 3/2010 o chove, vodení a držaní psov na území Mesta Turzovka

VZN 3-2010 o chove, držaní a vodení psov.doc Stiahnuté: 258x | 25.05.2010

2010 - VZN č. 2/2010 o postupe pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach samosprávy Mesta

VZN 2-2010 o postupe pri vybavovaní sťažností a petícií.doc Stiahnuté: 116x | 25.05.2010

Stránka