Obsah

1. Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke 24. január 2019

2. Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke 21. február 2019

3. Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke 25. apríl 2019 1. časť

3. Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke 25. apríl 2019 2. časť