Obsah

Späť

Vyhodnotenie cenových ponúk na Krátkodobý prenájom majetku mesta Turzovka, za účelom umiestnenia predajných stánkov na zabezpečenie občerstvenia počas podujatí Turzovského leta 2018

Vyhodnotenie tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 18. 5. 2018

Dátum zvesenia: 3. 6. 2018

Späť