Obsah

VOĽBY A REFERENDUM

Dôležité informácie ohľadom volieb nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?volby-oso2018

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tu ku stiahnutiu

Uznesenie č. 118 - 27/6 - 2018 tu ku stiahnutiu

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Zoznam registrovaných kandidátov Stiahnuté: 216x | 18.09.2018

Volebná kampaň v obci nad 5 000 obyvateľov - usmernenie Stiahnuté: 47x | 05.09.2018

Volebné okrsky a volebné miestnosti mesta Turzovka pre voľby Stiahnuté: 56x | 04.09.2018

HARMONOGRAM pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 Stiahnuté: 38x | 04.09.2018

PODÁVANIE kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - preberanie Stiahnuté: 88x | 28.08.2018

Oznámenie - zodpovedného zamestnanca za organizačno - technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 a zapisovateľ miestnej volebnej komisie Stiahnuté: 50x | 28.08.2018

Delegovanie do volebných komisií - voľby 2018 Stiahnuté: 57x | 27.08.2018

Podávanie kandidátnych listín Stiahnuté: 53x | 27.08.2018

VZN o vyhradení plôch a miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií Stiahnuté: 57x | 19.07.2018

Počet obyvateľov Mesta Turzovka Stiahnuté: 62x | 19.07.2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov Stiahnuté: 86x | 11.07.2018

Informácie pre voliča Stiahnuté: 54x | 11.07.2018

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí Stiahnuté: 63x | 11.07.2018

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Zistené výsledky v okrskoch v meste Turzovka vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov - 04.11.2017 Stiahnuté: 42x | 06.11.2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácie pre voliča Stiahnuté: 36x | 23.10.2017

Vytvorenie volebných okrskov v meste Turzovka pre voľby do VÚC 2017 Stiahnuté: 35x | 02.10.2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja Stiahnuté: 42x | 20.09.2016

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Žilinské samosprávneho kraja Stiahnuté: 37x | 20.09.2017

Oznámenie o delegovaní členov do okrskových volebných komisií Stiahnuté: 34x | 10.07.2017

VZN o vyhradení plôch a miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií Stiahnuté: 37x | 10.07.2017

Stránka