Obsah

VOĽBY A REFERENDUM

Dôležité informácie ohľadom volieb nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?volby-oso2018

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tu ku stiahnutiu

Uznesenie č. 118 - 27/6 - 2018 tu ku stiahnutiu

Stránka

  • 1