Obsah

VOĽBY A REFERENDUM

Dôležité informácie ohľadom volieb prezidenta nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?volby-prezidentsr 

Dôležité informácie ohľadom volieb do Európskeho parlamentu nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?volby-ep

Vzory informácie sú zverejnené aj na webovom sídle MV SR – http://www.minv.sk/?ep-vzory1

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tu ku stiahnutiu

Uznesenie č. 118 - 27/6 - 2018 tu ku stiahnutiu

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu Stiahnuté: 8x | 05.02.2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Stiahnuté: 13x | 07.02.2019

Harmonogram organizačno - technického zabezpečenia volieb - Voľby prezidenta SR 2019 Stiahnuté: 28x | 25.01.2019

Určenie volebných okrskov - Voľby prezidenta SR 2019 Stiahnuté: 20x | 25.01.2019

Vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie Stiahnuté: 17x | 25.01.2019

Delegovanie do okrskovej volebnej komisie - Voľby prezidenta SR 2019 Stiahnuté: 38x | 25.01.2019

Informácia pre voliča Stiahnuté: 26x | 11.01.2019

Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky Stiahnuté: 14x | 11.01.2019

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Odpis zápisnice mestskej volebnej komisie o výsledku volieb Stiahnuté: 276x | 12.11.2018

Zoznam registrovaných kandidátov Stiahnuté: 1129x | 18.09.2018

Volebná kampaň v obci nad 5 000 obyvateľov - usmernenie Stiahnuté: 126x | 05.09.2018

Volebné okrsky a volebné miestnosti mesta Turzovka pre voľby Stiahnuté: 246x | 04.09.2018

HARMONOGRAM pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 Stiahnuté: 142x | 04.09.2018

PODÁVANIE kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - preberanie Stiahnuté: 178x | 28.08.2018

Oznámenie - zodpovedného zamestnanca za organizačno - technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 a zapisovateľ miestnej volebnej komisie Stiahnuté: 115x | 28.08.2018

Delegovanie do volebných komisií - voľby 2018 Stiahnuté: 167x | 27.08.2018

Podávanie kandidátnych listín Stiahnuté: 137x | 27.08.2018

VZN o vyhradení plôch a miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií Stiahnuté: 120x | 19.07.2018

Počet obyvateľov Mesta Turzovka Stiahnuté: 211x | 19.07.2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov Stiahnuté: 153x | 11.07.2018

Stránka