Obsah

VOĽBY A REFERENDUM

Dôležité informácie ohľadom volieb prezidenta nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?volby-prezidentsr 

Dôležité informácie ohľadom volieb do Európskeho parlamentu nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?volby-ep

Vzory informácie sú zverejnené aj na webovom sídle MV SR – http://www.minv.sk/?ep-vzory1

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tu ku stiahnutiu

Uznesenie č. 118 - 27/6 - 2018 tu ku stiahnutiu

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

ELEKTRONICKÁ ADRESA NA DORUČOVANIE ŽIADOSTI O VYDANIE HLASOVACIEHO PREUKAZU Stiahnuté: 75x | 03.04.2019

Okrsková volebná komisia- delegovanie Stiahnuté: 80x | 26.03.2019

Delegovanie do okrskovej volebnej komisie Stiahnuté: 69x | 26.03.2019

Volebné miestnosti – Voľby do EP 2019 Stiahnuté: 108x | 21.03.2019

Informácia pre voliča Stiahnuté: 100x | 06.03.2019

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu Stiahnuté: 86x | 05.02.2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

výsledky voľby prezidenta SR Stiahnuté: 65x | 03.04.2019

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky Stiahnuté: 98x | 20.02.2019

Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Stiahnuté: 122x | 07.02.2019

Harmonogram organizačno - technického zabezpečenia volieb - Voľby prezidenta SR 2019 Stiahnuté: 145x | 25.01.2019

Určenie volebných okrskov - Voľby prezidenta SR 2019 Stiahnuté: 232x | 25.01.2019

Vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie Stiahnuté: 94x | 25.01.2019

Delegovanie do okrskovej volebnej komisie - Voľby prezidenta SR 2019 Stiahnuté: 119x | 25.01.2019

Informácia pre voliča Stiahnuté: 109x | 11.01.2019

Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky Stiahnuté: 81x | 11.01.2019

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Odpis zápisnice mestskej volebnej komisie o výsledku volieb Stiahnuté: 368x | 12.11.2018

Zoznam registrovaných kandidátov Stiahnuté: 1305x | 18.09.2018

Volebná kampaň v obci nad 5 000 obyvateľov - usmernenie Stiahnuté: 203x | 05.09.2018

Volebné okrsky a volebné miestnosti mesta Turzovka pre voľby Stiahnuté: 358x | 04.09.2018

HARMONOGRAM pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 Stiahnuté: 228x | 04.09.2018

Stránka